AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2023

 
11.11.2023
 
11 listopada w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Białostoczanie uczcili pamięć o tamtych wydarzeniach uczestnicząc w uroczystościach, imprezach sportowych i kulturalnych, oraz wywieszając biało-czerwone flagi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
23.10.2023
 
W Białymstoku odbył się Koncert Pamięci ,,Dzieci obrońcy Grodna 1939 roku" W koncercie wzięli udział uczniowie, władze administracyjne i samorządowe, duchowieństwo, organizacje pozarządowe. M.in. Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, Rafał Rudnicki - wiceprezydent miasta Białegostoku, Beata Pietruszka - kurator oświaty w Białymstoku. Stowarzyszenie Pomocy ,,RUBIEŻ" reprezentowali: Antoni Poźniak i Artur Żyłkowski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
02.10.2023
 
Informujemy, że msze za świętej pamięci J.Kulikowskiego, prezesa Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież " będą odprawiane w Kościele Farnym przy ul. Kościelnej.

14.09.godz.18.00

02.10.godz.18.00

24.10.godz.18.00

05.11.godz.8.00

04.12.godz.18.00

18.12.godz.18.00

20.12.godz.18.00

 

POWRÓT

 
15.08.2023
 
Mieszkańcy Białegostoku pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uczcili 15.08.br. Święto Wojska Polskiego. W obchodach tego Święta wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych,  kombatanci, duchowieństwo i służby mundurowe. Po wystąpieniach okolicznościowych wręczono awanse na wyższe stopnie i odznaczenia. Po apelu pamięci i salwie honorowej złożono wieńce i kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ" kwiaty złożyli Antoni Poźniak, Jarosław i Michał Kozłowski, Artur Żyłkowski i Wiesław Stankiewicz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
01.08.2023
 
W 79 rocznicę Powstania Warszawskiego przy Pomniku ,,Żołnierzom Armii Krajowej " upamiętniono historyczne wydarzenie, oddając hołd poległym Powstańcom. Po okolicznościowych wystąpieniach, apelu poległych i salwie honorowej, pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. W imieniu Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież" kwiaty złożył Antoni Poźniak - prezes Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
18.05.2023
 
18 maja minęło 79 lat od zwycięstwa w bitwie o Monte Cassino – jednej z najbardziej zaciętych i krwawych bitew stoczonych podczas II wojny światowej. Z tej okazji odbyła się uroczystość w Białymstoku pod Pomnikiem Sił Zbrojnych na Zachodzie, by uczcić pamięć tych wydarzeń. W hołdzie uczestnikom tej zwycięskiej walki złożono kwiaty.
W imieniu Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież '' kwiaty złożyli: Antoni Poźniak i Krzysztof Łobacz.
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
15.05.2023_
 
Kurier Poranny 15 maja 2023
Nie żyje płk Józef Kulikowski. Założyciel Rubieży spoczął na cmentarzu miejskim w Białymstoku

Nie żyje pułkownik Józef Kulikowski, wieloletni szef i działacz Stowarzyszenia Pomocy Rubież w Białymstoku. Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku zmarł w wieku 93 lat.
W poniedziałek, po mszy w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, został pochowany na białostockim cmentarzu miejskim.

Józef Kulikowski pochodził z Kalet, niewielkiej wsi leżącej w Puszczy Augustowskiej na pograniczu Polski i Litwy. Mieszkańcom województwa znany był doskonale ze swojego wielkiego serca, działalności charytatywnej i dbania o polskość oraz zachowanie tradycji i tożsamości narodowej. Działał zarówno w kraju, jak i za wschodnimi granicami Polski: w Białorusi, Ukrainie i Litwie. Niósł pomoc Polakom na Białorusi, Ukrainie i Litwie i dbaniu o zachowanie polskości na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Do powstających tam Domów Polskich i szkół „Rubież” wysyłała transporty podręczników do języka polskiego, literaturę do bibliotek oraz sprzęt dydaktyczny, sprzęt sportowy do sal gimnastycznych, a nawet wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego , ale pomagała też mieszkańcom.

To dzięki inicjatywie płk. Kulikowskiego Rubież wspierała też podlaskie szpitale, organizując dla nich transporty sprzętu medycznego z Niemiec.

– Był symbolem Rubieży. Miał ideę. Jego celem głównym było pomaganie i był w tym pomaganiu bardzo konsekwentny i skuteczny – wspomina prezesa Rubieży Lech Marek, jego współpracownik ze stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
15.05.2023
 
15 maj 2023
Dziś został pochowany na białostockim cmentarzu miejskim płk dypl. w st. spocz. Józef KULIKOWSKI. Założyciel i niestrudzony działacz - prezes Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież''. Człowiek wielkiego serca i miłości do drugiego człowieka. Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom. Spoczywaj w pokoju.
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 

22.04.2023

 

Podziękowania: Niedawno pożegnaliśmy ś.p. pułkownika dypl. Józefa Kulikowskiego, założyciela i prezesa...

 
 

POWRÓT

 
25.03.2023
 

Antoni Poźniak nowym prezesem Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ"

W dniu 25.03.2023 roku w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ”. W trakcie obrad przyjęto sprawozdania za kadencję 2017 - 2022 z działalności Stowarzyszenia, udzielono absolutorium ustępującym organom statutowym, dokonano wyboru prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Ponadto nadano godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Józefowi Kulikowskiemu. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli: Mieczysław Baszko - poseł na Sejm RP, ks. Roman Raczko - dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej i ks. Jerzy Żegaryn - proboszcz parafii w Nowogródku na Białorusi. Prezesem Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ" na nową kadencję 2023 - 2027 został wybrany Antoni Poźniak. Do Zarządu wybrano: Danutę Dakowicz - wiceprezes, Wiolettę Iwanowską - sekretarz, Jarosława Kozłowskiego i Artura Żyłkowskiego - członkowie zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano: Wandę Dzierżyńską - przewodniczącą, Jerzego Kamińskiego i Jadwigę RagieL.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT