AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2023

 
18.05.2023
 
18 maja minęło 79 lat od zwycięstwa w bitwie o Monte Cassino – jednej z najbardziej zaciętych i krwawych bitew stoczonych podczas II wojny światowej. Z tej okazji odbyła się uroczystość w Białymstoku pod Pomnikiem Sił Zbrojnych na Zachodzie, by uczcić pamięć tych wydarzeń. W hołdzie uczestnikom tej zwycięskiej walki złożono kwiaty.
W imieniu Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież '' kwiaty złożyli: Antoni Poźniak i Krzysztof Łobacz.
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
15.05.2023_
 
Kurier Poranny 15 maja 2023
Nie żyje płk Józef Kulikowski. Założyciel Rubieży spoczął na cmentarzu miejskim w Białymstoku

Nie żyje pułkownik Józef Kulikowski, wieloletni szef i działacz Stowarzyszenia Pomocy Rubież w Białymstoku. Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku zmarł w wieku 93 lat.
W poniedziałek, po mszy w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, został pochowany na białostockim cmentarzu miejskim.

Józef Kulikowski pochodził z Kalet, niewielkiej wsi leżącej w Puszczy Augustowskiej na pograniczu Polski i Litwy. Mieszkańcom województwa znany był doskonale ze swojego wielkiego serca, działalności charytatywnej i dbania o polskość oraz zachowanie tradycji i tożsamości narodowej. Działał zarówno w kraju, jak i za wschodnimi granicami Polski: w Białorusi, Ukrainie i Litwie. Niósł pomoc Polakom na Białorusi, Ukrainie i Litwie i dbaniu o zachowanie polskości na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Do powstających tam Domów Polskich i szkół „Rubież” wysyłała transporty podręczników do języka polskiego, literaturę do bibliotek oraz sprzęt dydaktyczny, sprzęt sportowy do sal gimnastycznych, a nawet wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego , ale pomagała też mieszkańcom.

To dzięki inicjatywie płk. Kulikowskiego Rubież wspierała też podlaskie szpitale, organizując dla nich transporty sprzętu medycznego z Niemiec.

– Był symbolem Rubieży. Miał ideę. Jego celem głównym było pomaganie i był w tym pomaganiu bardzo konsekwentny i skuteczny – wspomina prezesa Rubieży Lech Marek, jego współpracownik ze stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
15.05.2023
 
15 maj 2023
Dziś został pochowany na białostockim cmentarzu miejskim płk dypl. w st. spocz. Józef KULIKOWSKI. Założyciel i niestrudzony działacz - prezes Stowarzyszenia Pomocy ,, Rubież''. Człowiek wielkiego serca i miłości do drugiego człowieka. Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom. Spoczywaj w pokoju.
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
25.03.2023
 

Antoni Poźniak nowym prezesem Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ"

W dniu 25.03.2023 roku w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ”. W trakcie obrad przyjęto sprawozdania za kadencję 2017 - 2022 z działalności Stowarzyszenia, udzielono absolutorium ustępującym organom statutowym, dokonano wyboru prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Ponadto nadano godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Józefowi Kulikowskiemu. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli: Mieczysław Baszko - poseł na Sejm RP, ks. Roman Raczko - dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej i ks. Jerzy Żegaryn - proboszcz parafii w Nowogródku na Białorusi. Prezesem Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ" na nową kadencję 2023 - 2027 został wybrany Antoni Poźniak. Do Zarządu wybrano: Danutę Dakowicz - wiceprezes, Wiolettę Iwanowską - sekretarz, Jarosława Kozłowskiego i Artura Żyłkowskiego - członkowie zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano: Wandę Dzierżyńską - przewodniczącą, Jerzego Kamińskiego i Jadwigę RagieL.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT