AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2022

 
11.12.2022
 

Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

W niedzielę 11 grudnia przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” odwiedzili przebywających od wiosny w Białymstoku uchodźców z Ukrainy. Dwie rodziny z dziećmi otrzymały produkty spożywcze w postaci wędlin, ryb, warzyw i ciast. Dary przekazane przez „Rubież” były miłą niespodzianką dla ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy na wschodniej Ukrainie, gdzie trwały i ciągle trwają działania wojenne. Goście z Ukrainy dziękowali za otrzymaną żywność, a członkowie „Rubieży”, którzy ją dostarczyli, obiecali przekazać jeszcze materiały szkolne dzieciom, uczącym się obecnie w polskich szkołach.

 
 
 
 
 

POWRÓT

10.12.2022

 
10.12.2022
 

Wieczór wigilijny w ,,RUBIEŻY”

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu zorganizowanemu przez Stowarzyszenie Pomocy ,,RUBIEŻ”. Uroczystość odbyła się 10 grudnia br. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

W uroczystości udział wzięli: Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki - Józef Guzdek, Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla, Grzegorz Jakuć – Wójt Turośni Kościelnej, ksiądz protodiakon Andrzeja Sacharczuk – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej, Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego – Jakuba, ksiądz Roman Raczko – Dyrektor Caritas w Grodnie, płk. Henryk Cierocki – z-ca dyrektora RZAWP wraz z artystami, Pani mjr. Katarzyna Murawska – za-ca Komendanta Straży Granicznej w Bobrownikach, Witold Karczewski – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowy Konsul Bułgarii, Tadeusz Chwiedź – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Henryk Grzesiak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Wojciech Orłowski - Dyrektor Izby Administracji w Białymstoku, Witalis Kuryłowicz – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, harcmistrz Andrzej Bajkowski - zastępca komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej wraz z druhnami, sponsorzy, wolontariusze, a przede wszystkim CI, dzięki którym, Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność statutową i realizować plany. W trakcie świątecznego spotkania opłatkowego odbył się koncert w wykonaniu artystów RZAWP.

Świąteczne spotkanie opłatkowe i koncert bożonarodzeniowy odbywał się pod patronatem: Pana Bohdana Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego, Pana Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.

Partnerem Strategicznym Przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie, a partnerami: Podlaski Urząd Wojewódzki, Miasto Białystok i RZAWP.
Rolę gospodarza pełnił Prezes Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ - Józef Kulikowski, który przybyłym gościom złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia: Podlaski Urząd Wojewódzki, Wioletta Iwanowska, Krzysztof Łobacz

 

 

POWRÓT

08.12.2022
 
08.12.2022
 
Wigilijne spotkanie ,,RUBIEŻY"

Miło poinformować, że Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski i Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku objęli honorowym patronatem ,,Świąteczne spotkanie opłatkowe i koncert bożonarodzeniowy 2022" organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy ,,RUBIEŻ"

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie, partnerami Miasto Białystok i RZAWP.

 

 

POWRÓT

 
03.08.2022
 
Komfort pacjentów - TVP3 Białystok.
 
Poniżej prezentujemy relację zarejestrowaną przez TVP3 Białystok.
 

Fot. TVP3 Białystok
 

POWRÓT

 
23.06.2022
 
Charytatywny koncert w obiektywie Krzysztofa Łobacza.
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za Wasze wielkie serce.

 

Partnerem strategicznym Przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.

 

POWRÓT

 
11.06.2022
 
Stowarzyszenie Pomocy Rubież zorganizowało koncert charytatywny w podziękowaniu darczyńcom, którzy swoją hojnością wspierają inicjatywę ufundowania letniego wypoczynku dzieciom, w tym również z Ukrainy.
 

 
Poniżej relacja z tego wydarzenia zarejestrowania przez TVP3 Białystok.
 

Fot. TVP3 Białystok
 

Partnerem strategicznym Przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.

 

 

                       Serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, życzliwość i pomoc w organizacji Koncertu Charytatywnego pod hasłem: ,,Podaruj dzieciom trochę słońca i radości w wakacje”. Wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia Koncertu, za pomoc i życzliwość dziękuję.

 

Prezes

Stowarzyszenia Pomocy "RUBIEŻ"

Józef Kulikowski

 

POWRÓT

 
07.05.2022
 
W dniu 07.05.2022 na terenie Berlina odbył się tradycyjny, coroczny polski festyn "Dzień Polonii".

Tym razem, nie odbyło się bez naszego (Rubieży) akcentu.

W części oficjalnej bowiem, po wręczeniu przez przewodniczącego Rady Polskiej w Berlinie, statuetki najlepszego Polonusa Roku 2021, /Statuetkę ufundowaną w ubiegłym przez nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku oraz Marszałka woj. Podlaskiego /otrzymał również z rąk Senatora RP Wojciecha Ziemiaka, Kawaler Krzyża Maltańskiego, Pełnomocnik Zakonu do spraw współpracy z Europą Wschodnią, Pan Sylwester Tomala.

Kwiaty oraz drobne książkowe upominki w naszym imieniu wręczył nasz berliński Kolega, Członek Krajowej Rady Polskiej w Berlinie, ale przede wszystkim Pełnomocnik Rubieży, Roman Brodowski.

Sylwester Tomala od wielu lat współpracuje z naszym przedstawicielem w Berlinie , czego owocem jest przekazany na rzecz podlaskich (i nie tylko) placówek zdrowia od instytucji medycznych, z Berlina , sprzętu medycznego w postaci specjalistycznych łóżek, umeblowania szpitalnego, chodzików, etc. 

Dziękujemy i życzymy obu Panom zdrowia, oraz radości z pełnienia misji niesienia pomocy innym, w ramach z nami współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
01.04.2022
 
Maseczki ochronne i prześcieradła trafiły do podlaskich szpitali. W pomoc zaangażowało się Stowarzyszenie Pomocy „Rubież" z Białegostoku, które wspiera ochronę zdrowia już od ćwierć wieku.
 

 Dary od „Rubieży”/fot. TVP3 Białystok

 

Do placówek ochrony zdrowia i zakładów opiekuńczych trafią maseczki ochronne i prześcieradła. Dary dotrą do wielu szpitali w regionie.
Od dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenia Pomocy „Rubież" pomaga służbie zdrowia. Szczególnie w czasach pandemii - ta pomoc była nieoceniona. Zniesienie obostrzeń nie oznacza jednak końca pandemii koronawirusa, dlatego pomoc Stowarzyszenia nie ustaje. Jak mówi Józef Kulikowski, prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież" - Mamy tę możliwość, że możemy przekazać duże ilości tych maseczek. Oby one nie przydały się, no ale musimy być przygotowani.

Stowarzyszenie Pomocy „Rubież" pomaga też wyposażać podlaskie placówki w najpotrzebniejszy sprzęt. Ze wsparcia „Rubieży” mogą korzystać również osoby indywidualne.


Źródło: Obiektyw TVP3 Białystok

 

POWRÓT

 
07.03.2022
 

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, przebywających zarówno w swoim kraju, jak i tych którzy przekroczyli granicę z Polską, Stowarzyszenie Pomocy ,,RUBIEŻ” wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim, który stanął w obliczu rosyjskiej agresji militarnej i potępia rozpoczętą przez Federację Rosyjską inwazję na terenie Ukrainy. Stoimy na stanowisku, że Polska i Polacy powinni udzielić wsparcia obywatelom Ukrainy, również tym, którzy żyją i pracują razem z nami, gdyż pomoc i wyciągnięta dłoń są naszym obowiązkiem.

Dlatego też Stowarzyszenie Pomocy ,,RUBIEŻ” udziela pomocy finansowej Ukrainie solidaryzując się ze wszystkimi obrońcami Ukrainy, kobietami i dziećmi uciekającymi z ojczyzny, szukającymi schronienia w krajach sąsiednich.

 

 

POWRÓT

 
14.02.2022
 
W 80 rocznicę przekształcenia konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową przy pomniku poświęconego żołnierzom AK złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci AK, władze administracji rządowej i samorządowej,
wojsko, duchowieństwo, harcerze, a także delegacja Stowarzyszenia Pomocy ,,RUBIEŻ".
 
 
 

POWRÓT