AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2019

 
16.03.2019
 

Na zaproszenie Diecezji Grodzieńskiej zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rubież zorganizował wyjazd do Grodna, aby zapoznać się z postępem prac przy renowacji klasztoru Brygidek.

W projekcie rekonstrukcji i wyposażania klasztoru od dwóch lat uczestniczy nasza organizacja, staramy się o środki finansowe, reklamujemy i zabiegamy o pomoc w przywróceniu do użytkowania tego pięknego zabytku z XVII wieku, tak mocno związanego z historią i kulturą polską.

Na jednodniowy wyjazd do Grodna zaprosiliśmy naszych sponsorów, dobrodziejów, firmy i instytucje, które odpowiedziały na apel o ratowaniu zabytku. Wybrali się m.in. poseł na Sejm RP i członek Rubieży Mieczysław Baszko, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak wraz z kilkoma nadleśniczymi, prezes Rogowski Development Remigiusz Rogowski, dziennikarze i inni.

W czasie spotkania w Diecezji Grodzieńskiej w odremontowanych kilku pomieszczeniach klasztornych mogliśmy się zapoznać ze szczegółowym harmonogramem prac, planami na rok bieżący oraz planami wykorzystania sukcesywnie oddawanych do użytku pomieszczeń i sal.

JE biskup Aleksander Kaszkiewicz dziękował wszystkim za okazaną dotychczas pomoc, przedstawił zamierzenia na rok bieżący, a przede wszystkim mówił o tym jak ważna jest to inwestycja dla polskiej społeczności w Grodnie, a także dla pielgrzymów i turystów z Polski i Europy w kontekście wprowadzonego ruchu bezwizowego do Grodna i okolic.

Następnie ks. kanonik Aleksander Sosnowski, odpowiedzialny z ramienia Diecezji Grodzieńskiej za projekt rekonstrukcji / odbudowy klasztoru oprowadził nas po klasztorze. Widać znaczący postęp prac od ubiegłego roku, szczególnie tych związanych z mediami, instalacjami, zabezpieczeniami oryginalnych siedemnastowiecznych sklepień, położono już w części pomieszczeń i  korytarzu tynki wg wzoru jak przed trzystu laty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dziedzińcu klasztornym obejrzeliśmy odrestaurowany prawie w 80 % drewniany lamus. Ten budynek naprawdę jest piękny i robi wrażenie, a jak otworzy swoje podwoje na mini muzeum będzie wielką atrakcją.
 
 
 
 

Na zakończenie część naszych gości, którzy nie byli jeszcze w Grodnie mogła zwiedzić kilka najważniejszych zabytków, a opowiadała o tym mieście Joanna Niemczynowska – Polka z rodziny zamieszkałej na tych ziemiach od pokoleń i współpracująca z nami ponad 25 lat.

Mamy nadzieję, że ten wyjazd  i możliwość zapoznania się z projektem zaowocuje kontynuacją pomocy i wspieraniem odtworzenia polskich zabytków na Kresach.

 

POWRÓT

 
23.01.2019
 

Z inicjatywy Mieczysława Baszko - Posła na Sejm RP. w dniu 23.01.2019r. odbyło się robocze spotkanie z Szanowną Pania Marią Koc -wicemarszałkiem Senatu RP. i z  Szanowną Panią Janiną Sagatowską - przewodniczącą Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

 

W spotkaniu uczestniczyli Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz -  Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej oraz Szanowny Pan Józef Kulikowski - prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” z Białegostoku.

 Głównym tematem spotkania była  dalsza współpraca i pomoc Polakom na Wschodzie.

 
 
 
 
 
 

POWRÓT