AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2018

 
14.12.2018
 

W piątek, 14 grudnia 2018r. zorganizowane zostało spotkanie z okazji kończącego się roku kalendarzowego, aby podsumować pracę Stowarzyszenia, spotkać się z naszymi przyjaciółmi, darczyńcami,  współpracującymi  organizacjami, instytucjami, osobami prywatnymi.

Na nasze zaproszenie przybyło prawie 140 osób, w tym Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki, hierarchowie Kościoła Katolickiego z Białegostoku na czele z JE Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą i Grodna na czele z JE Biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem,  hierarchowie Kościoła Prawosławnego na czele z JE Biskupem Andrzejem, Konsul Generalny  Republiki Białorusi w Białymstoku Ałła Fedorowa, konsul  Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Joanna Czartoryska z mężem Wojciechem, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół średnich i pracownicy uczelni, pracownicy ochrony zdrowia,  szefowie i właściciele firm, a przede wszystkim nasi członkowie i wolontariusze.

Spotkanie poprowadził Lech Marek wiceprezes stowarzyszenia, a Józef Kulikowski przedstawił dokonania 2018r., podziękował tu obecnym za wsparcie i bardzo namacalną pomoc finansową, dzięki której mogliśmy przekazywać środki na  odbudowę klasztoru Brygidek w Grodnie, zorganizować kolonie letnie dzieciom,  przekazać dary w postaci sprzętu medycznego i wyposażenia do podlaskich placówek służby zdrowia, dofinansować budowę stołówki przy oddanym w 2017r. klasztorze podominikańskim w Nowogródku,   pomagać Hospicjum w Białymstoku, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych w Województwie Podlaskim,  pomagać polskiej mniejszości na Białorusi.

Szczególnie serdecznie podziękowanie otrzymaliśmy od Marszałka  Województwa Podlaskiego i JE Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza z Grodna.

Doroczne spotkanie to była też okazja do złożenia życzeń i podzielenia się opłatkiem przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

W czasie spotkania piękny koncert kolęd zaprezentowali artyści z Mińska i Nowogródka na Białorusi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  za przybycie i serdeczne słowa pod adresem stowarzyszenia i docenienie naszej społecznej pracy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
10.12.2018
 

Dzięki podlaskim firmom oraz pomocy niemieckiej organizacji charytatywnej mogliśmy przekazać dary do SP ZOZ w Łapach.

Cieszymy się, że Szpital rozbudowuje się i unowocześnia, a my chociaż w malutkim stopniu mogliśmy wspierać te działania.

Sympatycznie o tym spotkaniu napisał Kurier Poranny w dniu 11.12.2018.

 

 

POWRÓT

 
07.10.2018
 

Na zaproszenie władz miasta Słonim oraz ZPB Oddział Rejonowy w Słonimiu delegacja Stowarzyszenia Pomocy Rubież odwiedziła miasto związane z rodem Ogińskich i uczestniczyła w koncercie odbywającym się w miejskim parku w ramach Dnia Kultur Narodowościowych.

Był to przegląd dorobku artystycznego wielu narodowości zamieszkujących Słonim, a piękny koncert zaprezentowały polskie zespoły jak CREDO, dzieci ze Szkoły Muzycznej oraz harcerze.

Oprócz polskich zespołów mogliśmy m.in. podziwiać twórczość Białorusinów, Rosjan, mieszkańców pochodzących z krajów arabskich.

Pogoda dopisała, publiczność również i był to znakomity sposób prezentacji kultury polskiej, gdyż śmiało można stwierdzić, że występy zespołów polskich cieszyły się wielkim uznaniem.

Zespoły polskie na zakończenie swoich występów otrzymały drobne upominki od naszej organizacji. Dzieciom przekazaliśmy różne kolorowe pomoce szkolne, w tym zeszyty do języka polskiego, a dorośli otrzymali kalendarze na 2019 rok, długopisy, albumy.    

Szczególne życzenia przekazaliśmy z okazji Dnia Nauczyciela Pani Leonardzie Rewkowskiej – obecnie Honorowej Prezes Oddziału Słominskiego, która od ponad 30 lat krzewi polskość, uczy młode pokolenie języka polskiego i wspiera jak może obecne władze Oddziału ZPB.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy  ZPB pięknej prezentacji polskiej kultury, a szczególnie Pani Natalii Zazula Prezes Oddziału Słonimskiego ZPB.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
28.09.2018
 

28 września 2018r. odbywał się w Operze i Filharmonii Podlaskiej  XII doroczny koncert Izby Przemysłowo –Handlowej w Białymstoku.

Jest nam szczególnie miło i przyjemnie, że uchwałą Zarządu Izby Stowarzyszenie Pomocy Rubież zostało wyróżnione przyznaniem darowizny w kwocie 15 tysięcy zł na odbudowę i rekonstrukcję Klasztoru Brygidek w Grodnie. 

Serdecznie dziękujemy podlaskiemu biznesowi za zainteresowanie naszą inicjatywą odbudowy polskich zabytków na Kresach i konkretną pomoc finansową.

 

POWRÓT

5 i 25.08.2018
 

Tegoroczne święto Kanału Augustowskiego  „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” odbywało się już po raz piąty 5.08.2018r. w Augustowie. Uczestniczyły w nim zespoły z Polski, Litwy, Białorusi.

Przez cały dzień na Rynku w Augustowie, przy pięknej pogodzie prezentowały się zespoły taneczne, chóry, soliści z trzech sąsiednich krajów i przedstawiały swój jakże różnorodny dorobek artystyczny. Festiwal odbywał się w środku sezonu turystycznego i zgromadził wielu widzów.

Na Festiwal  przyjechała delegacja Rubieży, byli nasi członkowie, wolontariusze, sponsorzy. Po zakończeniu występów wszyscy uczestnicy mogli poznać piękny Augustów i jeziora w czasie rejsu statkiem . Było to bardzo udane spotkanie zarówno zespołów artystycznych, jak i atrakcja turystyczna.

 
 
 
 
 
 

Drugi dzień festiwalu odbywał się 25.08.2018r. na Białorusi  nad Kanałem Augustowskim – śluza Dąbrówka. Członkowie i przyjaciele Rubieży połączyli wyjazd nad Kanał Augustowski z odwiedzinami w Kaletach, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie polskich żołnierzy KOP pomordowanych we wrześniu 1939r.  Była tez możliwość spotkania z niewielu już mieszkańcami Kalet ( polskie rodziny), którzy dbają o odbudowaną kaplicę, pomnik. Przekazano im drobne upominki.

 
 
 
 
 
 
 

Następnie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniach nad Kanałem Augustowskim, obejrzeć występy, zobaczyć wystawy i stragany z rękodziełem ludowym, spotkać się z Polakami, którzy przyjechali z całej grodzieńszczyzny.  Pomimo, że pogoda w tym dniu nie dopisała, wszyscy byli zadowoleni z możliwości wyjazdu i spotkań z naszymi rodakami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POWRÓT

 
28-29.07.2018
 

W Nowogródku na Białorusi w dniach 28-29 lipca 2018r. odbywały się uroczystości związane z 75 rocznicą męczeńskiej śmierci  11 Sióstr Nazaretanek ( obecnie błogosławionych, beatyfikowane w 2000r.) zamordowanych w pobliskim lesie.  Siostry oddały swoje życie za 120 aresztowanych mieszkańców Nowogródka.

W dwudniowych uroczystościach uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Pomocy Rubież w następującym składzie: Józef Kulikowski, Jadwiga Ragiel, Mieczysław Baszko poseł i członek naszej organizacji, Wanda Dzierżyńska  oraz dr Tadeusz Borowski – Kierownik Hospicjum w Białymstoku.

Uroczystości zgromadziły bardzo wielu mieszkańców i gości z całej Białorusi, a także z Polski, Litwy, Watykanu.

Przypomniano historię  Sióstr Nazaretanek, ich pracę w Nowogródku i pomoc mieszkańcom w czasie II wojny światowej, za co spotkała je męczeńska śmierć.

Uroczystości odbywały się w pobliskim lesie, gdzie Siostry zostały zamordowane oraz w pięknie odnowionej farze tzw. Witoldowej. Obok tego kościoła znajduje się wspólny grób Sióstr  z ich prochami, a w kościele poświęcona im kaplica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
01-14.07.2018
 

Kolonie 2018

Kolonie w Mrozach k/Ełku

W bieżącym roku Stowarzyszenie Pomocy Rubież, dzięki ofiarności i życzliwości sponsorów oraz zebranym pieniądzom w czasie koncertu charytatywnego mogło zapewnić wypoczynek od 1 do 14 lipca 26 dzieciom na koloniach w Mrozach k/Ełku.

Były to dzieci  z województwa podlaskiego (Gmina Knyszyn) oraz z Białorusi z Grodna i Lidy.

Można stwierdzić, że były to wspaniałe wakacje, pogoda dopisała, program pobytu jak i organizowanych wycieczek był bardzo ciekawy, wypełniony zabawami, grami, sportem.

Dzieci z Polski i z Białorusi bardzo dobrze zintegrowały się, a na pewno było to zasługą kadry pedagogicznej i opiekunów dzieciaków. Były to kolonie bezpieczne, ciekawe i na pewno dobrze wspominane przez dzieci. Widzieliśmy jak serdecznie na zakończenie dzieci żegnały się i mamy nadzieję, że poznani koledzy i koleżanki jeszcze kiedyś będą mogli się spotkać.

Tradycyjnie też na zakończenie kolonii (12 lipca 2018r.) członkowie zarządu odwiedzili kolonistów, przekazali im upominki ( plecaki, piórniki, zabawki).  Od dzieci otrzymaliśmy laurki, odśpiewano specjalnie na to spotkanie ułożoną piosenkę i pięknie nam podziękowano.

Dziękujemy właścicielom „Leśnego Dworu” za przyjęcie naszej grupy i zapewnienie tak dobrego wypoczynku.

 
 
 
 
 
 

W dniach 3-12 lipca 2018r. 16 –ro dzieci z Lidy, uczących się języka polskiego w tamtejszej społecznej szkole polskiej przyjechało do Białegostoku na letni wypoczynek.

Kolonie zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku, a całość spraw koordynował pan Jerzy Bołtuć – dyrektor Szkoły i członek Stowarzyszenia Pomocy Rubież.  Dzieci mogły przyjechać dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i zaangażowaniu pracowników Szkoły oraz naszej organizacji.

W czasie pobytu dzieci zwiedziły Supraśl, Augustów, Warszawę oraz Białystok. Mogły spotkać się z rówieśnikami, uczestniczyć w wielu imprezach i zawodach sportowych.

Tradycyjnie też na zakończenie pobytu uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu, przekazaliśmy upominki (słodycze, pomoce szkolne itp.), a dzieci pięknie podziękowały za możliwość przyjazdu do Białegostoku.

 
 
 
 
 

POWRÓT

 
12.06.2018
 

Delegacja stowarzyszenia  w składzie: Józef Kulikowski prezes, Mieczysław Baszko  poseł na Sejm RP i członek Rubieży oraz Helena Truskolawska przebywała w Sopoćkiniach  k/Grodna w celu zapoznania się z sytuacją jednej z rodzin polskiego pochodzenia, w której są dwaj synowie  - osoby niepełnosprawne i to w stopniu bardzo znacznym.

Rodziną opiekują się siostry Serafitki, które zapoznały nas z sytuacją rodziny, potrzebami, w tym i leczeniem.   Opieką otacza tę rodzinę również Konsulat RP w Grodnie i razem z nami przebywał Pan Jarosław Książek Konsul Generalny. 

Stowarzyszenie będzie starało się pomóc rodzinie, w miarę możliwości przekażemy sprzęt , a Pan poseł M.Baszko sprawdzi możliwości leczenia w Polsce.

 
 
 
 

POWRÓT

 
02.06.2018
 

W Grodnie odbywał się Festiwal  Kultur Narodowych. Jest to spotkanie, co dwa lata, przedstawicieli wszystkich narodowości zamieszkujących Białoruś.

W tych spotkaniach uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Pomocy Rubież, mogliśmy obejrzeć wiele tzw. ogródków, w których poszczególne narodowości przedstawiały swoje rękodzieło,  przysmaki, a także prezentowały dorobek artystyczny.

Oczywiście najwięcej czasu poświęciliśmy ogródkowi polskiemu  (zlokalizowany był obok domu muzeum Elizy Orzeszkowej) i gratulujemy organizatorom tej prezentacji.

Fotorelacja dzięki pani Agnieszce Nazaruk-Zdanuczyk ze Stowarzyszenia Polska Wschód, która razem z naszą delegacją przebywała w Grodnie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
25.05.2018
 

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się po raz kolejny koncert charytatywny połączony z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości oraz ze zbiórką pieniędzy na organizację tegorocznych kolonii. Hasło koncertu „Podaruj im wakacje”.  Zbierane były pieniądze na sfinansowanie kolonii najuboższym dzieciom z województwa podlaskiego i Białorusi.  Głównym partnerem w organizacji koncertu był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Spotkanie w Operze to było również podziękowanie naszym dobrodziejom, sponsorom, wolontariuszom, bez których organizacja działająca pro publico bono nic nie mogłaby zrobić.

Koncert rozpoczął się polonezem i mazurem w wykonaniu „Kurpi Zielonych” i było to piękne przeżycie. Choreografia jak i wykonanie zachwyciły wszystkich.

Koncert prowadził Lech Marek – wiceprezes stowarzyszenia i robił to znakomicie. Przywitał wszystkich zebranych, w tym parlamentarzystów, Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z członkami Zarządu, hierarchów Diecezji Białostockiej oraz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władze Białegostoku, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowców, leśników, podlaski biznes, szkoły, zaprzyjaźnione i współpracujące z nami organizacje,  uczelnie, a przede wszystkim naszych członków i wolontariuszy.

W imieniu organizatorów zabrali głos i podziękowali na pomoc w realizacji działań w 2017r. i 2018r. przez Stowarzyszenie Pomocy Rubież Józef Kulikowski  -prezes i dyrektor WOAK-u Cezary Mielko.

Z okazji dorocznego spotkania Marszałek Województwa wraz z zarządem stowarzyszenia przygotowali grawertony z podziękowaniami za wspieranie inicjatyw i realną pomoc w realizacji takich projektów jak  rekonstrukcja i odnowienie klasztoru Brygidek w Grodnie oraz zapewnienie kolonii w 2017r. Grawertony wręczali Marszałek Województwa i Prezes Rubieży.

W części artystycznej wystąpili: Kurpie Zielone, zespół folklorystyczny z Bułgarii z Państwowej Szkoły Sztuk Folklorystycznych im. Filipa Kutewa z miasta Koteł ( zespół zaprosił i zorganizował ich pobyt pan Witold Karczewski konsul honorowy Bułgarii w Białymstoku) oraz artyści z Mińska na Białorusi – pracujący w tamtejszym Teatrze Opery i Baletu panowie Aleksander Michniuk i Andrzej Michniewicz oraz pianista ( absolwent Konserwatorium  w Mińsku, Moskwie i Londynie) Aleksander Muzykantow.

W tej części koncertu mogliśmy wysłuchać pięknie zagranych utworów Mozarta, Chopina i Czajkowskiego oraz znanych arii i pieśni z oper polskich i włoskich. Przenieść się do Bułgarii i podziwiać wspaniałe tańce  i scenki folklorystyczne z różnych części tego kraju, a także zobaczyć nową inscenizację folkloru Podlasia w wykonaniu Kurpi Zielonych. Wszystkie występy były znakomite, a publiczność dziękowała za występy długimi owacjami.

Zbiórkę pieniędzy do skarbonek prowadzili słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz nasi kilkuletni stali wolontariusze. Zebrano 7430,50 zł.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
1-3.05.2018
 

W Grodnie i Nowogródku gościł pan Brunon Gabryś z rodziną. Przyjechał z Gliwic, gdzie mieszka i prowadzi swoją działalność gospodarczą, a z Kresami i m.in. z nami jest zaprzyjaźniony od kilku lat i stara się wspierać projekty związane z rekonstrukcją i odbudową zabytków, stanowiących dziedzictwo historyczne tych ziem.

W Grodnie zapoznał się z planami dotyczącymi rekonstrukcji klasztoru Brygidek oraz jedynego zabytku drewnianego lamusu z XVII znajdującego się na dziedzińcu klasztoru. Była to też bardzo dobra okazja do zwiedzania Grodna i poznania historii tego miasta.

W Nowogródku pan B.Gabryś mógł zobaczyć jak wygląda odbudowany klasztor podominikański i jak jest teraz wykorzystywany.

Gościom ze Śląska towarzyszyli prezes Józef Kulikowski i Jerzy Bołtuć.       

 
 
 
 
 

POWRÓT

 
14.04.2018
 

W sobotę, 14 kwietnia 2018r. w Grodnie odbyła się bardzo miła uroczystość – oddanie do użytku odnowionego niewielkiego fragmentu klasztoru  Sióstr Brygidek. Był to pierwszy krok w realizacji  ogromnego projektu rekonstrukcji pięknego XVII wiecznego  zabytku i dlatego cieszymy się, że nasze Stowarzyszenie uczestniczy w tych pracach  od lipca ubiegłego roku.

Oddane do użytku pomieszczenia  przeznaczone są na centrum turystyczno-pielgrzymkowe, gdzie będą mogły odbywać się spotkania, konferencje, wystawy. Można będzie wypić kawę, spotkać się lub po prostu odpocząć w czasie zwiedzania miasta. Turystyka się rozwija, Grodno jest miastem ciekawym, a ułatwienia wizowe  (ruch bezwizowy) przyczyniają się do zwiększonego zainteresowania Grodnem i Kanałem Augustowskim.

Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz – Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej dziękował przybyłym za pomoc  w realizacji projektu, a następnie  dokonał poświęcenia pomieszczeń i serdecznie zaprasza gości, turystów do odwiedzenia Grodna i do Brygidek.

Zakończenie pierwszego etapu restauracji budynków klasztornych było możliwe dzięki sponsorom, z których kilku uczestniczyło w tej miłej uroczystości. Obecni też byli m.in. poseł na Sejm RP i członek Rubieży Mieczysław Baszko, Przewodniczący Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Mieczysław Goja ( bardzo serdecznie dziękował za wspieranie tego projektu przez polskich przedsiębiorców i Stowarzyszenie Pomocy Rubież), Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z pracownikami, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rubież Józef Kulikowski  z członkami Zarządu, Prezes Izby Przemysłowo –Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Wiesław Żyliński,  Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Gołembiewski, Prezes ANATEX-u Anatol Chomczyk, Członek Zarządu INVEST NORD  Włodzimierz Ciesłowski, Prezes AGROPOLU w Szudziałowie Leszek Olchowik.

Znacząco do przodu idą też prace przy rekonstrukcji drewnianego XVII wiecznego lamusa, który w przyszłości będzie muzeum diecezjalnym.

Dalsze prace zależą od posiadanych środków finansowych i dlatego też zachęcamy wszystkich, dla których ważne są dzieje i dziedzictwo polskie do wspierania tej inwestycji.

Na zakończenie goście z Polski przekazali J.E. ks. biskupowi  Aleksandrowi Kaszkiewiczowi  drobne upominki, książki, albumy z okazji dzisiejszego  spotkania jak i 27 rocznicy otrzymania przez Niego święceń biskupich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
08.04.2018
 

Tradycyjnie, tydzień po Świętach Wielkanocnych w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbywały się XVII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką.

Delegacja stowarzyszenia od kilku lat uczestniczy w tych koncertach i jest nam bardzo miło, że współpraca z KOK  z każdym rokiem jest coraz szersza, szczególnie w zakresie pomocy naszym rodakom na Białorusi.

W czasie kilkugodzinnego spotkania mogliśmy podziwiać zespoły z Polski, Białorusi i Litwy. Były to zarówno przedstawiane scenki obrzędowe jak i piękne pieśni wielkanocne. Dobrze, że takie spotkania się odbywają, gdyż biorą w nich udział dorośli, dzieci i  często całe rodziny.

W tegorocznych spotkaniach uczestniczyły władze samorządowe województwa, powiatu, posłowie, a także znawcy kultury, etnografowie.

Koncert był bardzo udany i gratulujemy kierownictwu Knyszyńskiego Ośrodka Kultury oraz Panu Burmistrzowi Knyszyna takiej inicjatywy.

 
 
 

POWRÓT

 
04.03.2018
 

W Grodnie w centrum miasta, po raz 18-ty odbywał się tradycyjny jarmark KAZIUKI organizowany przez miasto.  Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody ( mróz, chociaż dzień był słoneczny, wiatr) swoje stragany z wyrobami rzemieślniczymi wystawiło wielu twórców z Białorusi, Litwy, Ukrainy.  Można było kupić piękne wyroby kowalstwa, obrazy, robione ręcznie dzianiny, zabawki, wyroby  z wikliny, drewna, gliny itp.

Na scenie stale występowały kapele i zespoły.  Przez plac ze straganami przewinęło się bardzo wielu mieszkańców Grodna i każdy coś znalazł dla siebie.

Na jarmark wybrała się też delegacja Rubieży, rozmawialiśmy z kupującymi i wystawcami. Wszyscy byli zadowoleni i cieszyli się, że tradycja jarmarków KAZIUKOWYCH  w Grodnie nie zanika.

Będąc w Grodnie odwiedziliśmy również klasztor Brygidek i mogliśmy zobaczyć postęp prac w części budynku, który będzie przeznaczony na sale konferencyjne, wystawiennicze, organizację warsztatów, szkoleń itp. W ciągu 2-3 tygodni powinny być zakończone prace w tej części obiektu.  A sam budynek klasztoru oraz lamus w głębi wewnętrznego dziedzińca prezentują się pięknie w zimowej szacie. 8.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT

 
20.02.2018
 

20 lutego 2018r. Józef Kulikowski Prezes Stowarzyszenia i Mieczysław Baszko – poseł na Sejm oraz członek naszej organizacji  odwiedzili Państwa Irenę i Kazimierza Rupińskich właścicieli Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy sp.jawna w Szumowie.

Nasi przedstawiciele złożyli serdeczne podziękowanie Państwu Rupińskim za wspieranie naszej działalności, a przede wszystkim odbudowy i rekonstrukcji zabytków stanowiących dziedzictwo polskie na dawnych Kresach. Przekazano  pamiątkową statuetkę za pomoc przy odbudowie klasztoru podominikańskiego w Nowogródku oraz nasz album wydany z okazji 20-lecia.  Było to bardzo miłe spotkanie, które utwierdza, że  praca na rzecz rodaków zza wschodniej granicy jest potrzebna i dobrze oceniana.

 
 
 
 
 

POWRÓT

 
13-14.01.2018
 

W dniach 13 i 14 stycznia 2018r. delegacja Stowarzyszenia przebywała w Nowogródku i Lidzie. Zaproszenie otrzymaliśmy od proboszcza Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła na koncert  w kościele, m.in. kolęd w wykonaniu artystów z Nowogródka, Mińska, Grodna.  Koncert odbył się w sobotę 13 stycznia, a zainteresowanie było ogromne zarówno mieszkańców Nowogródka jak i gości przyjezdnych. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej pięknej, świątecznej imprezie, a także z faktu, że odbudowa klasztoru przy naszym bardzo znaczącym udziale  i powstanie znakomitej bazy noclegowej przyciąga turystów do Nowogródka i wszystkich tych, którzy chcą poznać piękny szlak Radziwiłłów, Mickiewicza, historię błogosławionych Sióstr Nazaretanek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W niedzielę, 14 stycznia delegacja Rubieży, na zaproszenie Domu Polskiego w Lidzie odwiedziła również i to miasto. W sali koncertowej odbył się doroczny przegląd kolęd w wykonaniu dzieci najmłodszych, trochę starszych a także dorosłych.  Byliśmy bardzo wzruszeni słuchając po polsku zarówno kolęd jak i pastorałek, a także utworów typowo karnawałowych.

Był to bardzo udany wyjazd i potwierdził, że nasi rodacy dbają o polską kulturę, tradycję i to na najwyższym poziomie.


POWRÓT

 
12.01.2018
 

Podziękowania za życzliwość i współpracę w związku z zakończeniem służby Dowódcy Garnizonu i Dowódcy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

 

 

POWRÓT