AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2016

18.12.2016

W dniu 18 grudnia 2016, na „Nowym Zamku”  w Grodnie ( miasto przyjęło nas wyjątkowo chłodną pogodą, ale było już pięknie rozświetlone na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok), odbyło się coroczne spotkanie literackie i opłatkowe pisarzy oraz poetów mieszkających na grodzieńszczyźnie, a reprezentujących środowiska literackie różnych narodów zamieszkałych w tym kraju.

W tym roku oprócz Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Polaków i Niemców, gościli też przedstawiciele diaspory ormiańskiej.

Tradycyjnie już, modlitwą i błogosławieństwem spotkanie rozpoczął duchowny grodzieńskiej „Fary” ks. Kazimierz Żyliskais ( nawiasem mówiąc Litwin oddający duchową posługę w języku polskim).

Tradycyjnie również w tym spotkaniu uczestniczyła delegacja Rubieży w składzie Lech Marek – wiceprezes i Roman Brodowski członek stowarzyszenia, poeta i pisarz na stałe mieszkający w Berlinie.

Spotkanie w tak szerokim gronie to najlepszy przykład jak kultura może łączyć ludzi bez względu na narodowość, wiek, poglądy. 

Cieszymy się, że od kilku lat nasze stowarzyszenie jest zapraszane na takie imprezy.

Jak zawsze staramy się przekazać polskie książki i tym razem nasz upominek w postaci zbioru współczesnych książek  trafił za pośrednictwem wicedyrektora do Wojewódzkiej Biblioteki im J. Kupały w Grodnie.


POWRÓT

16.12.2016

W piątek 16 grudnia 2016r. spotkali się członkowie, wolontariusze, sponsorzy, zaprzyjaźnione firmy, szkoły, organizacje, stowarzyszenia, aby omówić i podsumować pracę Rubieży w 2016r.

Na tym uroczystym spotkaniu nie zabrakło najważniejszych osób z naszego województwa, a także gości z Białorusi. Uroczystość odbywała się w okresie przedświątecznym  i była połączona z tradycyjnym składaniem życzeń i dzieleniem się opłatkiem oraz prosforą.

Spotkanie rozpoczęte zostało występem Chóru Miejskiego Białegostoku pod dyrekcją dr Anny Stankiewicz. Chór w czasie całego spotkania wykonał wiele kolęd i pastorałek.

Gości witał Lech Marek – wiceprezes Rubieży, a wśród nich byli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej JE Biskup Aleksander Kaszkiewicz,  Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej JE Arcybiskup Jakub, Biskup Pomocniczy Diecezji Białostockiej JE Biskup Henryk Ciereszko, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Pani Ałła Fiedorowa, konsulowie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Pani J. Czartorysja i Pan Raczkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku Mariusz Gromko, przedstawiciel Prezydenta Białegostoku  Dyrektor Departamentu Waldemar Pawłowski, płk Marcin Frączek – Dowódca Garnizonu Białystok i Dowódca 18 Pułku Rozpoznawczego, insp. Wojciech Macutkiewicz –Komendant Miejski Policji w Białymstoku, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szpitali, szkół i uczelni, właściciele i prezesi firm, Sybiracy,  a przede wszystkim nasi członkowie i wolontariusze, bez których żadna organizacja nie ma możliwości działania.

Ocenę pracy 2016roku oraz zamierzenia na najbliższe miesiące 2017r. przedstawił prezes Józef Kulikowski.  W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił hojności i życzliwości wielu biznesmenów i instytucji, dzięki którym możliwe były działania charytatywne jak np. kontynuacja zadania odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku, zorganizowanie kolonii dla dzieci z kilku gmin woj.podlaskiego i Białorusi, przygotowanie paczek  z odzieżą, żywnością najuboższym w naszym regionie oraz na Białorusi, Litwie, Ukrainie. Bardzo serdeczne słowa uznania i podziękowania usłyszeliśmy od Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta, a najbardziej wzruszające były słowa od Pani Jadwigi Sienkiewicz – Łysy z Nowogródka, która podziękowała wszystkim obecnym za zainteresowanie ich miastem i ogromnym zaangażowaniem w odbudowę i uruchomienie klasztoru podominikańskiego jako przyszłego centrum kultury polskiej i miejsca spotkań. Zaprosiła też wszystkich do odwiedzenia Nowogródka i okolic.

W dalszej części spotkania księża biskupi katoliccy i prawosławni  przekazali  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, poświęcili opłatki i prosforę, a następnie wszyscy zebrani składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów i św. Mikołaja. Wszyscy zebrani goście otrzymali od naszych najmłodszych wolontariuszy drobniutkie, symboliczne pamiątki .

Spotkanie zostało zakończone skromnym poczęstunkiem, za które dziękujemy sponsorom.


POWRÓT

20-21.10.2016

Od 20 do 21 października  2016r. odbywała się w Grodnie, zorganizowana przez Grodzieńskie Hospicjum  Dziecięce, międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem "Pomoc paliatywna, możliwości rozwoju pomocy ludziom ciężko chorym na Białorusi, Litwie i w Polsce".

Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkunastu hospicjów, zarówno dziecięcych, jak i dla dorosłych, ze wspomnianych trzech krajów, a także, bardzo licznie przedstawiciele służby zdrowia, w tym Ministerstwa Zdrowia Białorusi.

Stowarzyszenie Pomocy Rubież reprezentował na konferencji wiceprezes, Lech Zygmunt Marek, który przedstawił jej uczestnikom referat na temat zaangażowania Stowarzyszenia  w pomoc na rzecz hospicjów, zarówno w Polsce,  jak i na Białorusi i Litwie. Konferencja była znakomitą okazją do nawiązania kontaktów z placówkami hospicyjnymi u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, co pozwoli na realizację w przyszłości kolejnych wspólnych działań.


POWRÓT

30.09.2016

Delegacja Stowarzyszenia w składzie: Józef Kulikowski,  Mieczysław Baszko ( członek i poseł), Jadwiga Ragiel, Bronisława Tomaszewska oraz przedstawiciele biznesu Witold Karczewski i Włodzimierz Ciesłowski  spotkali się w Nowogródku na Białorusi w klasztorze podominikańskim odbudowywanym m.in. przez naszą organizację.

W spotkaniu brali udział JE Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz, ks. kanonik Aleksander Sosnowski oraz ks.  dr Jerzy Żegaryn proboszcz Parafii w Nowogródku.

Zapoznaliśmy się z aktualnym stanem inwestycji i w porównaniu do wizyty w czerwcu b.r. widać bardzo znaczący postęp. Praktycznie zakończono prace wykończeniowe na kolejnym, drugim  piętrze, została wykończona sala konferencyjna  na parterze, korytarze i łazienki.  Zakupiono kolejne łóżka hotelowe. Widać, że środki finansowe, które przekazaliśmy w b.r. zostały wykorzystane bardzo dobrze.

W czasie spotkania omówiono jak będą przebiegać dalsze prace oraz rozmawialiśmy  wstępnie  o planie  otwarcia tego obiektu w 2017r., aby już w okresie urlopowym mogły tam być organizowane pobyty turystyczne , wypoczynkowe  m.in. dla polskich dzieci czy wycieczek, a Polacy z Nowogródka mieli swoją wymarzoną siedzibę.

Otoczenie klasztoru jest piękne, a stare  drzewa  wokół  posesji są bardzo urokliwe.


POWRÓT

26.09.2016

26  września 2016r. przekazaliśmy  chodziki, wózki inwalidzkie, krzesła sanitarne do dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Szpitala im. L. Rydygiera w Suwałkach.

Służbę zdrowia województwa podlaskiego mogliśmy wspomóc dzięki darom organizacji charytatywnej z Lich w Niemczech.

Przy przekazywaniu sprzętu obecni byli dziennikarze i ich artykułu oraz zdjęcia  własne przedstawiamy niżej.


POWRÓT

09.09.2016

9 września 2016r. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku obchodziła 25 lecie swego powstania i bardzo aktywnej działalności.

Stowarzyszenie Pomocy Rubież od samego początku bardzo ściśle współpracuje z podlaskim biznesem i dzięki wsparciu firm naszego regionu możemy realizować wiele projektów.

Na tę uroczystość został zaproszony nasz przyjaciel z Niemiec (Lich) Pan Günter  Kirschbaum, który  za naszym pośrednictwem od 8 lat pomaga podlaskiej służbie zdrowia. To dzięki organizacji charytatywnej kierowanej przez P. Kirschbauma otrzymaliśmy ponad 2 tys. sztuk różnego sprzętu na wyposażenie szpitali, w tym prawie 700 łóżek z szafkami.

W czasie uroczystości w dniu 9.09.2016r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku  podlaski biznes uhonorował Pana Güntera Kirschbauma pucharem i medalem 25 lecia. Cieszymy się, że przedsiębiorcy widzą i doceniają działalność charytatywną.

Uroczystego wręczenia dokonali Pan Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rubież Pan Józef Kulikowski.

Pan Günter Kirschbaum serdecznie podziękował za wyróżnienie i oświadczył, że dopóki zdrowie dopisze będzie nam służył pomocą, a w Białymstoku czuje się zawsze wspaniale.


POWRÓT

8-9.09.2016

W Białymstoku odbył się XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Członkowie i wolontariusze Rubieży uczestniczyli we wszystkich punktach programu tego patriotycznego wydarzenia.

W b.r. nasze stowarzyszenie opiekowało się grupą harcerzy ze Słonimia na Białorusi.

Na zakończenie pobytu dzieci oraz ich opiekunowie tradycyjnie otrzymali upominki oraz słodycze.


POWRÓT

23.08.2016

Od 14 sierpnia 2016r. wzorem lat ubiegłych zorganizowano kolonie dzieciom z Białorusi i województwa podlaskiego w Mrozach k/Ełku.

Przyjechały dzieci z Wołkowyska (10 osób plus nauczycielka) oraz z województwa podlaskiego         (17 osób plus nauczyciel). Dzieci z naszego województwa pochodziły z 4 gmin i były wskazane przez ośrodki pomocy rodzinie z którymi współpracujemy. Wiek dzieci od 8 do 13 lat.

 Kolonie mogliśmy sfinansować dzięki zbiórce pieniężnej prowadzonej 9 maja 2016r. podczas koncertu charytatywnego  zorganizowanego przez Rubież oraz  ludzi o wielkim sercu - sponsorów.

Przedstawiciele Rubieży spotkali się 22 sierpnia 2016 z kolonistami i zawieźli im plecaki, piórniki, pamiątkowe kubki, czekolady i zabawki. 

Wspólne kolonie dzieci z Polski i Białorusi zostały bardzo dobrze ocenione przez ich uczestników i nauczycieli i cieszymy się, że zostały nawiązane nowe znajomości, a może i przyjaźnie.

Na spotkanie z kolonistami pojechał z nami Mieczysław Baszko, poseł i jednocześnie członek Rubieży, a z zawodu nauczyciel i również bardzo dobrze ocenił pomysł wspólnych wakacji dzieci z Wołkowyska z rodzin polskiego pochodzenia i dzieci  z naszego województwa.


POWRÓT

20-21.08.2016

W przedostatni weekend sierpnia tradycyjnie od 16 lat odbywał się festiwal Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów,  więc Polaków, Białorusinów i Litwinów. Od 3 lat festiwal trwa przez dwa dni, pierwszy na Białorusi na śluzie Dąbrówka, a drugi dzień w Augustowie.                                                                                                                               

Jak zawsze imprezie tej patronują po obu stronach  samorządy oraz organizacje pozarządowe oraz media.         

Stowarzyszenie Pomocy Rubież od samego  początku uczestniczy w tej imprezie i zawsze staramy być obecni na tych spotkaniach.   

W bieżącym roku było bardzo wielu chętnych spośród członków, wolontariuszy, zaprzyjaźnionych organizacji i firm na wyjazd na piękną grodzieńszczyznę. Dopisała pogoda  i można było podziwiać występy zespołów,   zawody sportowe, zakupić regionalne pamiątki, a także próbować regionalne potrawy.

Oficjalnego  otwarcia festiwalu  dokonał  wicegubernator Obwodu Grodnieńskiego i jak zawsze wszystkich obecnych pozdrowił prezes naszego stowarzyszenia Józef Kulikowski. Przypomniał o genezie powstania festiwalu, o ciężkiej pracy wielu osób zarówno ze strony polskiej jaki i białoruskiej,  tej  pięknej kulturalno – społecznej inicjatywy jaką jest  Festiwal Trzech Kultur.                                                                    

W drugim dniu również byliśmy w Augustowie i oprócz występów w amfiteatrze organizatorzy zapewnili rejs statkiem.  

Cieszymy się, że festiwal z każdym rokiem jest coraz ciekawszy, gromadzi coraz więcej ludzi i po prostu cieszy się dużym zainteresowaniem.

A teraz kilka informacji o Kanale Augustowskim, który w jakiś sposób zainicjował te spotkania.                                                                                                              

-  Czym jest Kanał Augustowski? –  Kiedyś, był to gospodarczy szlak wodny - łączący Polskę i Białoruś. Dzisiaj jest to prawdziwa perła Europy wśród turystycznych szlaków wodnych. Powstał w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku i łączy dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna. Ma sto dwa kilometry długości. Posiada osiemnaście murowanych śluz, które umożliwiają pokonywanie różnicy poziomów wynoszącej pięćdziesiąt cztery metry. Ten jakże cenny  zabytek  co roku przyciąga do siebie tysiące kajakarzy. Kanał ten łączy nie tylko wody i krainy, ale też, a może i przede wszystkim i ludzi.  Sprawia, że  mieszkający nad jego brzegami obywatele różnych kultur i narodowości spotykają się  by,  jak co roku, wspólnie pośpiewać, potańczyć, odnowić stare przyjaźnie.

Białoruś:

 

Augustów:


POWRÓT

14.07.2016

Wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku odpoczywały dzieci z polskich rodzin z Lidy na Białorusi.

14 lipca odbyło się uroczyste zakończenie kolonii wraz z krótkim pokazem umiejętności  artystycznych dzieci. Słuchaliśmy pięknych piosenek oraz bardzo ciekawie recytowanych wierszy, a nawet pamiętników kolonisty.

W zakończeniu kolonii uczestniczył zarząd Rubieży, byli też przedstawiciele innych organizacji i instytucji, którzy pomogli zorganizować te kolonie.

Stowarzyszenie Pomocy Rubież jak zawsze wspierało pobyt tych dzieci, a na zakończenie przekazaliśmy wszystkim uczestnikom drobne upominki oraz słodycze.


POWRÓT

18.06.2016

W sobotę, 16 czerwca 2016r. delegacja Stowarzyszenia Pomocy Rubież wraz z posłem Mieczysławem Baszko, a jednocześnie członkiem stowarzyszenia przebywała w Nowogródku na Białorusi  na zaproszenie Polaków oraz proboszcza  Parafii Katolickiej pw. św. Michała Archanioła ks. dr Jerzego Żegaryna.

Celem wizyty była przede wszystkim ocena zaawansowania prac  w odbudowywanym i wyposażanym m.in. przez Stowarzyszenie Pomocy Rubież klasztorze podominikańskim, przyszłym Centrum Edukacyjno-Turystycznym Diecezji Grodzieńskiej.

Zobaczyliśmy bardzo duży postęp prac, bardzo dobre wykorzystywanie środków finansowych przekazywanych przez stowarzyszenie, zagospodarowanie darów rzeczowych jak np. glazura, terakota, wykładziny, wyposażenie łazienek, oświetlenie, meble, pościel itp.

III piętro klasztoru z pokojami 2-3 osobowymi  plus łazienka (  model typu studio ) jest praktycznie gotowe w 80 -90 %. Jedna klatka schodowa prowadząca na III piętro jest wykończona. Druga w trakcie prac.  Trwają prace wykończeniowe na II piętrze.

Działa już cały system ogrzewania oraz instalacja gazowa. Wszystkie instalacje wykonywane są zgodnie z przepisami i bezpieczeństwem z tym związanym ( np. czujniki). Na uwagę zasługuje fakt, że jest to inwestycja nietypowa, odbudowywana wg projektu historycznego i np. okna, drzwi zarówno wejściowe jak i wewnętrzne muszą być robione na wymiar.

Józef Kulikowski wraz z członkami delegacji oraz Mieczysław Baszko bardzo dobrze ocenili prace wykonane przez ostatni rok, chodzi zarówno o ich zakres jak i jakość.

W czasie spotkania omówiono najpilniejsze potrzeby, a chodzi w tym wypadku o kolejne środki finansowe.  W tym miejscu zapewniamy wszystkich sponsorów, którzy wspierają tę inwestycję, że wykorzystane pieniądze zostały znakomicie. Dziękowaliśmy  księdzu proboszczowi za zaangażowanie i nadzór nad tą inwestycją.

W czasie spotkania przekazaliśmy pierwsze wyposażenie do kuchni tj. naczynia, sztućce oraz zapewniliśmy o dofinansowaniu kolonii organizowanych przez Caritas Białoruś najbiedniejszym dzieciom z parafii.

Środki, które były przekazywane sukcesywnie w 2015 i I kwartale 2016r. pozwoliły na wykonanie prac w części hotelowej. Jednak zapewnienie noclegów jest związane z posiadaniem stołówki, która również będzie służyła na bieżące cele społeczne. Środków na wykonanie tej części inwestycji nie mamy, podobnie jak i na dalsze prace na II piętrze.

W tym miejscu apelujemy do ludzi dobrej woli, dla których ważna jest nasza historia, dziedzictwo narodowe oraz mieszkający tam rodacy o wspieranie tego projektu. Tylko w czasie naszej kilkugodzinnej wizyty w Nowogródku było kilka wycieczek szlakiem Mickiewicza, Radziwiłłów i innych rodów kresowych. Zainteresowanie jest duże i powstanie takiego Centrum to zarówno rozwój i praca dla ludności, poznawanie historii i promocja naszego kraju.

Najlepiej obecny stan inwestycji  można obejrzeć na zdjęciach i ocenić, że projekt, w który tak mocno od kilku lat angażuje się Stowarzyszenie Pomocy Rubież jest ważne i bardzo przydatne.

Będąc w Nowogródku zobaczyliśmy również jak zmienia się kościół pw. św. Michała Archanioła. Zostały zainstalowane organy, odnawiane są poszczególne fragmenty świątyni, które pokazują piękno z okresu jej powstania w XVII – XVIIIw.  Byliśmy też na wzgórzu zamkowym, aby podziwiać piękne krajobrazy i prace renowacyjne prowadzone tamże.

Pobyt w Nowogródku to zawsze wielkie przeżycie i możliwość poznania nowych miejsc. Tym razem mogliśmy dodatkowo zwiedzić ruiny zamku i dawny pałac w Lubczy (20 km. od Nowogródka) nad Niemnem. Są to urocze i piękne miejsca, warte obejrzenia i poznania ich historii.


POWRÓT

16.06.2016

Po raz pierwszy w bieżącym roku przyjechał z darami z Niemiec nasz przyjaciel pan Günter Kirschbaum.  Kłopoty zdrowotne i zabiegi operacyjne nie pozwalały przez tak długi czas wyruszyć w drogę z darami.

Stowarzyszenie otrzymało chodziki, fotele sanitarne, wózki, podnośniki i inny drobny sprzęt.

Dziękujemy serdecznie.  Rozdysponowaniem otrzymanych darów  zajmie się Zarząd Rubieży w najbliższych dniach.


POWRÓT

25.05.2016

25 maja 2016r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczysta gala kończąca doroczny konkurs PODLASKA MARKA ROKU 2015.

Jest nam bardzo miło, gdyż w kategorii „Kultura i Społeczeństwo” – Stowarzyszenie Pomocy Rubież  otrzymało tę prestiżową nagrodę.

Oprócz statuetki każdy zwycięzca w danej kategorii otrzymuje 15 tys. zł.

Nagrodę odebrali Prezes Józef Kulikowski i sekretarz Bronisława Tomaszewska.  Józef Kulikowski podziękował Marszałkowi i całej Kapitule za to wyróżnienie i m.in. powiedział: „dziękuję, że doceniona została nasza praca, ale podziękować chciałem też wszystkim, którzy nas wspierają i tym, którzy nam nie przeszkadzają”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom, wolontariuszom, sponsorom, osobom, które wspierają nas 1 procentem – bo bez nich nasza działalność nie byłaby możliwa.


POWRÓT

24.05.2016

W dniach 24-26.05.2016r. odbywały się w Grodnie uroczystości  25-lecia powstania Diecezji Grodzieńskiej.

Stowarzyszenie Pomocy Rubież od samego początku współpracuje z Diecezją Grodzieńską, parafiami, Caritas Grodno i zawsze staramy się pomagać potrzebującym, najuboższym, a szczególnie dzieciom.

W uroczystościach uczestniczyła delegacja Rubieży w składzie Józef Kulikowski - prezes,  Bronisława Tomaszewska  - sekretarz oraz Mieczysław Baszko –członek i poseł RP.

Na ręce Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza – Ordynariusza Diecezji Grodzieńskiej oraz Biskupa Józefa  Staniewskiego  przekazane zostały upominki i życzenia z okazji pięknego jubileuszu.


POWRÓT

21.05.2016

XII Międzynarodowy Festiwal Poloneza im Leonardy Rewkowskiej w Słonimiu

W dniu 21 maja 2016 już po raz kolejny bo XII w Słonimiu ( Białoruś) odbył się Międzynarodowy Festiwal Poloneza im . Leonardy Rewkowskiej

W Festiwalu uczestniczyło  21 zaproszonych przez organizatorów zespołów. Byli goście z Litwy, Łotwy,  Polski, Niemiec jak i regionalne zespoły z Białorusi.

Poziom artystyczny jak i organizacyjny  imprezy stały na bardzo wysokim  poziomie. Właściwie na wyróżnienie zasługują wszyscy uczestnicy konkursu , aczkolwiek szczególną uwagę skupił na publiczności niespełna szesnastoletni  trębacz z Wilna, który przy akompaniamencie fortepianu  z lekkością profesjonalisty wykonał utwór „ Pożegnanie Ojczyzny ”  Kleofasa Ogińskiego.

Jak zawsze, tak i w tym roku, na zaproszenie organizatorów (władz ZPB na Białorusi i Domu Kultury w Słonimiu) na to doroczne spotkanie z muzyką Ogińskiego przyjechali przedstawiciele naszego Stowarzyszenia  w osobach : wiceprezes   Lech Marek oraz członek  pełnomocnik organizacji na Niemcy Roman Zygmunt Brodowski, który swoim poematem rozpoczął część artystyczną Festiwalu. 

W trakcie wręczania nagród laureatom  Konkursu Poloneza  w imieniu Rubieży głos zabrał Lech Marek, który podsumowując wieloletnią współpracę ze  Słonimskim Oddziałem ZPB , a zwłaszcza jego założycielką i równocześnie inicjatorką Festiwalu Panią Leonardą Rewkowską  na wniosek Prezydium Stowarzyszenia Pomocy Rubież wręczył jej Honorową Odznakę przyznaną przez Zarząd Rubieży w dniu 17.05.2016r.

Miłym akcentem było też przekazanie przez naszych działaczy upominków oraz kilkunastu kilogramów słodyczy dla dzieci miejscowego Domu Dziecka  z okazji  zbliżającego się  ich  święta. Słodycze przybyły z Berlina i były darem  od polskich sklepów „Klon” oraz „u Zosi”,  jak też innych prywatnych darczyńców mieszkających w tym mieście. Po raz kolejny dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Rubież łączymy Polaków z Polski, Białorusi i Niemiec.


POWRÓT

16.05.2016

Delegacja Rubieży w składzie: Józef Kulikowski, Jadwiga Ragiel, Krzysztof Łobacz, Jerzy Bołtuć  oraz Mieczysław Baszko – poseł na Sejm RP i członek naszego Stowarzyszenia 16 maja przebywała w Wilnie i Rejonie Wileńskim  na Litwie na zaproszenie polskich organizacji oraz samorządu.

W czasie tej wizyty były m.in.  spotkania z panem Waldemarem Tomaszewskim- Przewodniczącym AWPL,  posłem do Europarlamentu, panią Marią Rekść – Merem Samorządu Rejonu Wileńskiego,  panią Edytą Szyszko – prezesem Fundacji Pomocy Charytatywnej „Wiara, Solidarność, Nadzieja” w Wilnie ( działa przy Związku Polaków na Litwie), panem Edmundem Szot – kierownikiem Działu Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz nauczycielami i działaczami polskich organizacji.

Stowarzyszenie przekazało za pośrednictwem Fundacji Pomocy Charytatywnej „Wiara, Solidarność, Nadzieja”  najuboższym rodzinom polskiego pochodzenia odzież, obuwie,  a dzieciom  uczęszczającym do szkół z polskim językiem nauczania  upominki z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego.

W czasie tych spotkań omówiono warunki współpracy, a przede wszystkim zakres pomocy jaką może udzielić Stowarzyszenie Pomocy Rubież dla polskiej mniejszości na Litwie. Najważniejsze sprawy to pomoc w wyposażaniu szkół polskich w pomoce naukowe, metodyczne, biblioteki itp.

Odwiedziliśmy również miejsca ważne dla każdego Polaka, jak  cmentarz na Rossie, pomnik upamiętniający dowódcę 1 Wileńskiej Brygady AK Cz. Grombaczewskiego ps. „Jurand”, Ostrą Bramę.


POWRÓT

09.05.2016

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zorganizowany został kolejny koncert z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Był to koncert , na którym Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rubież mógł podziękować firmom, osobom, instytucjom za szczególną i znaczącą pomoc finansową lub rzeczową w 2015r, dzięki której mogliśmy realizować nasze podstawowe cele jak:

·         kontynuowanie wyposażania i prac wykończeniowych klasztoru podominikańskiego w Nowogródku na Białorusi

·         organizowanie wypoczynku dzieciom polskiego pochodzenia w Polsce

·         pomoc podlaskiej służbie zdrowia.

Organizując kolejny koncert  chcieliśmy zachęcić naszych gości do pomocy w zapewnieniu tegorocznych wakacji najbiedniejszym dzieciom z Województwa Podlaskiego i dlatego przeprowadzono zbiórkę pieniężną pod hasłem „PODARUJ IM WAKACJE” – po wcześniejszej jej rejestracji w MSWiA  Nr 2016/1098/OR.

Na koncert przybyli  m.in.  posłowie, Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Wojewody Podlaskiego,  Biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna,  Biskup Henryk Ciereszko, służby dyplomatyczne Polski i Białorusi,  szefowie wszystkich służb mundurowych  województwa, władze samorządowe miasta i szeregu powiatów, Lasy Państwowe, podlaski biznes, Sybiracy, szkoły, organizacje pozarządowe, kombatanci, członkowie i wolontariusze Rubieży.

Koncert w dniu 9 maja 2016r. był też okazją do odznaczenia Odznakami Honorowymi Województwa Podlaskiego trzech leśników , a mianowicie

1.       Ryszarda Ziemblickiego

2.       Grzegorza Godlewskiego

3.       Tadeusza Wasilewskiego.

Natomiast Stowarzyszenie podziękowało w formie statuetek   osobom i firmom, dzięki którym w 2015r. dzieci miały zapewnione wakacje:

1.       Włodzimierz Cisłowski

2.       Jerzy Cywoniuk

3.       Mieczysław Dąbrowski

 a prace w Nowogródku nabrały tępa:

1.       Witold Karczewski

2.       Adam Krzewski

3.       Dariusz Skirko

4.       Wojciech Stankiewicz

5.       Ryszard Ziemblicki.

Część artystyczną zapewnił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod kierownictwem Adama Martina przedstawiając piękny program historyczno-patriotyczny.

Szczególnie miłe było podziękowanie za ten piękny koncert, gdyż oprócz kwiatów Zespół otrzymał specjalne podziękowanie  za swoje występy w Białymstoku od Wojewody Podlaskiego.

Podziękowanie publiczności za część artystyczną było wyjątkowo gorące i na stojąco.

 

Młodzież ze Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia prowadziła zbiórkę pieniędzy.

Zebrano 8751,58 zł, które przeznaczymy na sfinansowanie wakacji dzieciom z ubogich rodzin.


POWRÓT

Kwiecień - Maj 2016

W miesiącach kwiecień – maj przedstawiciele Rubieży uczestniczyli w wielu uroczystościach  patriotycznych, rocznicowych, zebraniach w Białymstoku, Mońkach, Grodnie,  a m.in.:

  • 10.04.2016r. Białystok, rocznica katastrofy smoleńskiej
  • 13.04.2016r. Białystok, rocznica zbrodni w Katyniu
  • 18.04.2016r. Mońki, uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu
  • 26.04.2016r. Białystok, doroczne Walne Zebranie Federacji Organizacji Pozarządowych         m. Białystok
  • 29-30.04.2016r. Grodno, uroczystości 70-lecia Szkoły Sportowej w Grodnie, z którą od lat współpracuje Rubież
  • 3.05.2016r. Białystok, Święto Konstytucji 3 Maja
  • 8.05.2016r. Białystok, Święto Izydora Oracza
  • 9.05.2016r. Białystok, uroczystości zakończenia II Wojny Światowej organizowane przez Konsulat Republiki Białoruś.

POWRÓT

10.02.2016


POWRÓT