AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2012

7-8.12.2012r.

Przez dwa dni uczniowie – wolontariusze z:

 1. Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

 2. Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

 3. Zespołu Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

 4. Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu

 5. Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

zbierali żywność w sklepach Białegostoku, Supraśla, Wasilkowa.

Zbiórka, dzięki hojności mieszkańców, a także dzięki pracy naszych wolontariuszy, którzy umieli zachęcić do podzielenia się zakupami przyniosła efekt w postaci  1.784 kg trwałej żywności.

Żywność będziemy przekazywać do szkół, z których rekrutowali się wolontariusze, nie zapomnimy również o naszych najuboższych rodakach i rodzinach polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy. Przygotujemy dla nich tradycyjne, świąteczne paczki.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


21.11.2012r.

Z Łodzi, z Uniwersytetu Łódzkiego przyjechała pościel, koce, lampki itp., a przywiózł te dary prof. Zygfryd Rymaszewski – wiceprezes Rubieży.

Są to rzeczy używane, ale w bardzo dobrym stanie. Przekażemy je w najbliższym czasie potrzebującym  na Białorusi  i Ukrainie. 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


20.11.2012r.

16 listopada b.r.  Pan Witold Karczewski Prezes Zarządu  spółki CONTRACTUS przekazał nam 1500 m2 wykładziny podłogowej z przeznaczeniem do odbudowanego klasztoru w Nowogródku na Białorusi. Wartość darowizny to prawie 5,6 tysiąca euro.

Otrzymana wykładzina w pełni wystarczy na całą powierzchnię użytkową (biblioteka, świetlica, sale do nauki) jak i na część hotelową budynku.

W dniu 20 listopada 2012r. transport z darowizną został odprawiony na granicy i dojechał do Nowogródka, gdzie czeka na zakończenie procedury celnej.

W imieniu Rubieży oraz głównego inwestora Diecezji Grodzieńskiej serdecznie dziękujemy za tak wspaniały dar.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


18.10.2012r.

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ zakończyli pracę w Społecznym Komitecie Organizacyjnym na Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji  w Białymstoku przez Mieszkańców Miasta Białegostoku.

Złożono końcowe sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej i wykorzystania zebranych funduszy.

Uroczystość odbyła się 24 lipca 2012 i pod tą datą w „aktualnościach”  można obejrzeć jaki był to uroczysty dzień dla Policji.

Szczegółowe sprawozdanie publikujemy poniżej.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


6-7.10.2012r.

W dniach 6 i 7 października b.r. delegacja Rubieży przebywała w Słonimiu.

Byliśmy w społecznej szkole języka polskiego, w której lekcje odbywają się w każdą sobotę, a na zajęcia przychodzi  ponad 60 uczniów w różnym wieku.  Zainteresowanie nauką języka polskiego jest bardzo duże.

Od tego roku szkolnego lekcje odbywają się w salce w budynku mieszczącym inne szkoły  społeczne, kluby i organizacje w Słonimiu.

Byliśmy na zajęciach  i mogliśmy zobaczyć i posłuchać  jak już dobrze posługują się językiem polskim uczniowie.

Proszono nas o pomoc w postaci podręczników ( Helena Metera i Blanka Gul-Olszewska „czytam po polsku) , ćwiczeń ( Helena Metera „Piszę po polsku”),  książek,  dużej mapy Polski, portretów naszych pisarzy i poetów,  słowników, czyli  pomocy w urządzeniu sali do nauki języka polskiego.

Spotkaliśmy się z  polskimi  zespołami artystycznymi  i rozmawialiśmy o ich udziale w naszych dorocznych koncertach „Kolędowanie z Rubieżą”.

Zapaliliśmy znicze na cmentarzu żołnierzy polskich poległych w wojnie w latach 1919-20.

W bieżącym roku, we wrześniu Słonim odwiedził Motocyklowy Rajd Katyński i właśnie na tym cmentarzu również złożone zostały kwiaty i zapalono znicze

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


5.10.2012r.

W dniu dzisiejszym przyjechał pan Günter Kirschbaum z Niemiec. Przywiózł po raz kolejny sprzęt medyczny do podlaskich szpitali.

Materace już następnego dnia pojadą do szpitala w Siemiatyczach.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to Pan Günter  jeszcze w tym roku dostarczy kolejny transport niezbędny w placówkach służby zdrowia naszego województwa.

POWRÓT


28-29.09.2012r.

          Przez dwa dni wolontariusze stowarzyszenia  we współpracy z Bankiem  Żywności w sklepach Białegostoku, Wasilkowa i Supraśla zbierali żywność  pod hasłem „Podziel się posiłkiem”.

Znakomita postawa i zaangażowanie uczniów oraz ich nauczycieli / opiekunów wolontariatu ze szkół:

1)      Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku

2)      Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu

3)      Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

4)      Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Białymstoku

5)      Szkoły Podstawowej Nr 34  im. gen. J. Bema w Białymstoku

6)      IV Liceum Ogólnokształcącego im . C.K. Norwida w Białymstoku

7)      Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

przyniosły efekty w postaci 1391 kg trwałej żywności.

Dzięki ofiarności mieszkańców  będziemy mogli  przygotować bardzo wiele paczek najuboższym dzieciom i młodzieży ze szkół uczestniczących w tej dorocznej akcji charytatywnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez te dwa dni pamiętali o innych i robili zakupy z myślą o ubogiej młodzieży.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


5-7.09.2012r.

Na zaproszenie naszego stowarzyszenia z okazji XII Marszu Polskiego Sybiru przyjechała delegacja lekarzy polskiego pochodzenia z Łucka na Ukrainie.

Przyjazd połączony został ze spotkaniami w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J.Śniadeckiego w Białymstoku (tu mogli zobaczyć jak działa szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział kardiologii inwazyjnej), Białostockim Centrum Onkologii,  Pogotowiu Ratunkowym, Hospicjum przy ul. Sobieskiego, gdzie mogli poznać zasady funkcjonowania opieki paliatywnej.

A w dniu 7.09.2012  lekarze uczestniczyli po raz pierwszy w Marszu Pamięci Polskiego Sybiru.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


25.08.2012r.

Członkowie, wolontariusze i sympatycy Rubieży w dniu 25.08.2012r. pojechali do Grodna i nad Kanał Augustowski  na festiwal „Kanał Augustowski w Kulturze 3 Narodów” (wyjazd opłacony przez jego uczestników).

Jak zawsze była to prezentacja dorobku artystycznego zespołów kultywujących kulturę polską, białoruską, litewską, a także spotkań towarzyskich, sportowych i  przyjemnego odpoczynku sobotniego.

Niektórzy uczestnicy wyjazdu mogli po raz pierwszy zwiedzić Grodno, a także zobaczyć zrekonstruowany Kanał Augustowski po stronie Białorusi.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


22.08.2012 r.

Po raz kolejny w bieżącym roku nasz Przyjaciel  Günter Kirschbaum przywiózł  z Niemiec sprzęt medyczny jak wózki, chodziki, krzesła sanitarne, stoliki przyłóżkowe.

Otrzymaną darowiznę przekażemy  do szpitali w Augustowie, Zambrowie i Hospicjum w Białymstoku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


9-10.08.2012 r.

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Łucku  Pana Marka Martinka oraz organizacji polskich na Wołyniu w dniach 9-10.08.2012r. w Łucku przebywała delegacja Rubieży w składzie Józef Kulikowski i Bronisława Tomaszewska.

Wyjazd członków stowarzyszenia odbył się w tym samym czasie jak i oficjalna wizyta Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Baszko i  Wiceprezesa  Krajowej Izby  Gospodarczej, a jednocześnie Prezesa  Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku Pana Witolda Karczewskiego na zaproszenie Gubernatora Województwa Wołyńskiego i Konsula Generalnego RP w Łucku.

Na początku odbyło się spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Łucku i w trakcie tego spotkania  omówiono plan dalszej współpracy  na rzecz polskiej mniejszości na Wołyniu.

 Następnie delegacja z Białegostoku została przyjęta przez Gubernatora Województwa Wołyńskiego. Na tym spotkaniu oprócz tematów gospodarczych rozmawialiśmy również o sytuacji polskich organizacji na Wołyniu.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

W dniu 9.08.2012 w Łucku odbywało się Forum Rozwoju Ukraińsko-Polskiej Współpracy Gospodarczej.

Forum było zorganizowane przez władze Obwodowej Administracji    Państwowej  w Łucku, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą na czele z Prezesem  Panem Jackiem Piechotą,  Wołyńską Izbę Gospodarczą oraz i we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

10.08.2012r. delegacja Rubieży spotkała się z 5 organizacjami polskimi, zapoznaliśmy się z ich działalnością, sukcesami i problemami.  Spotkanie otworzył Pan Marek Martinek Konsul Generalny RP w Łucku, a w dalszej części prowadził je Konsul Krzysztof Sawicki odpowiedzialny za kontakty i pomoc organizacjom polskim oraz Pani Wicekonsul Karolina Gołubiewska.

W wielu dziedzinach można będzie nawiązać bieżącą współpracę z tymi stowarzyszeniami, a przede wszystkim w zakresie  oświaty i kultury.

W spotkaniu z nami udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

1.  Zjednoczenie Lekarzy Polskich  -  zainteresowani są kontaktami zawodowymi, programami, seminariami  i kursami dokształcającymi, praktykami w polskich szpitalach;

2.  Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej – nauczyciele uczą języka polskiego w szkołach (język polski jest nauczany jako drugi, wybrany przez ucznia język obcy) oraz prowadzą naukę języka w szkołach społecznych. W roku mają ponad 150 uczniów, a zapotrzebowanie stale wzrasta. Proszą również o kontakty zawodowe, możliwość dokształcania, aktualizowania sposobu i metod nauczania języka polskiego od podstaw. Jak zawsze problemem są podręczniki, ćwiczenia oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli;

3.  Towarzystwo Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Łucku. Stowarzyszenie prowadzi przedszkole, szkołę społeczną 3-letnią. Zatrudniają jednego nauczyciela z Polski oraz nauczycieli miejscowych. W roku szkolnym 2011/2012 uczyło się 120 dzieci. Nauka odbywa się w wynajmowanych pomieszczeniach, najczęściej w szkołach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też kursy języka polskiego dla dorosłych, co jest związane z coraz szerszymi kontaktami, pracą w Polsce.  Stowarzyszenie utworzyło chór „Wołyńskie słowiki” z dzieci w wieku 6-15 lat oraz 40 – osobowy chór „Panie Wołynia”.  Stowarzyszenie ma problemy podobne jak i inne, czyli: stałe dokształcanie nauczycieli języka polskiego,  podręczniki, ale również proszą o pomoc w ubraniu swoich zespołów ( chodzi o tkaniny, gdyż panie same potrafią uszyć stroje dla siebie jak i dla dzieci);

4.  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu  -  liczy 260 członków, najstarsza organizacja, powstała w 1991r, posiada 5 oddziałów w miastach powiatowych, wydaje gazetę „Monitor Wołyński”. Prowadzą naukę języka polskiego w swojej siedzibie – w roku szkolnym 2011/2012 było to 186 dzieci, a także uczą języka polskiego dorosłych na kursach co najmniej półrocznych. Nauka odbywa się w soboty i niedziele. Niedawno utworzyli zespół „Lucyoria”. Problemy jak zawsze: podręczniki, szkolenia, metodyka nauczania oraz środki finansowe na działalność kulturalną. Przy stowarzyszeniu jest bardzo duże koło Sybiraków, którego członkowie zawsze uczestniczą w Marszach Żywej Pamięci w Białymstoku;

5.  Towarzystwo Sztuki Kresowej  „Barwy Kresowe” w Łucku – jest to organizacja powstała w 2011r., skupia przede wszystkim artystów (śpiewaków, muzyków, tancerzy) dorosłych oraz dzieci, którzy zamierzają przede wszystkim poprzez taniec, muzykę, śpiew propagować polską kulturę.  Stowarzyszenie prosi o pomoc w zakresie wyposażenia – jak ubiór, obuwie, a także o kontakty i możliwość występów w województwie podlaskim.

 

W Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku złożyliśmy wizytę. Jest to jedyna organizacja, która ma własną siedzibę od 2000r. Pan Walenty Wakoluk, Prezes Stowarzyszenia,  a jednocześnie redaktor naczelny „Monitora Wołyńskiego” oraz Pani Julia Totmaczowa opowiedzieli nam o 20 letniej działalności. Poruszyli problemy związane z organizacją nauki języka polskiego, wydawania gazety, współpracy z innymi organizacjami  z Ukrainy i Polski. 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Po spotkaniach w Urzędzie Gubernatora, Konsulacie RP, siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej mogliśmy  w bardzo krótkim czasie zwiedzić Łuck, czyli przede wszystkim jedno z niewielu Muzeum Ikon oraz  średniowieczny zamek w Łucku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

W drodze powrotnej odwiedziliśmy we Włodzimierzu Wołyńskim księdza Mykolę  Hinaylo, kierującego Fundacją Charytatywną, za pośrednictwem której w 2011r. przekazaliśmy ponad 8 ton nowej odzieży ubogim mieszkańcom całego Wołynia.

Ksiądz Mykola jeszcze raz serdecznie dziękował nam za pomoc i oczywiście prosi o następne dary, gdyż mają pod opieką wiele rodzin, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, którym każde wsparcie jest bardzo potrzebne.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Wyjazd do Łucka był bardzo potrzebny, nawiązaliśmy nowe kontakty, poznaliśmy Polaków, dla których nadal ważne są kontakty z Macierzą, pamięć o polskiej historii, tradycji, rozwój polskiej kultury.

Tą droga dziękujemy Panu Konsulowi Generalnemu RP w  Łucku  Panu Markowi Martinkowi  za zaproszenie i znakomitą organizację całej wizyty, a przede wszystkim spotkań o charakterze gospodarczym, a także zapoznanie w wieloma organizacjami polskimi.

POWRÓT


24.07.2012 r.

W dniu 24 lipca 2012r. odbyły się w Białymstoku uroczystości związane z 93 rocznicą istnienia Polskiej Policji. W bieżącym roku znaczący udział w tych obchodach miało Stowarzyszenie Pomocy Rubież, którego członkowie w osobach Józef Kulikowski,  Anna Krupicka i Bronisława Tomaszewska byli  członkami Społecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji  w Białymstoku przez Mieszkańców Białegostoku. Poprzez udział w pracach Społecznego Komitetu stowarzyszenie pragnie współpracować ze wszystkimi instytucjami, firmami, organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa m. Białegostoku i województwa podlaskiego.

Przewodniczącym Komitetu został prezes Rubieży Józef Kulikowski.

Święto Podlaskiej Policji zaszczycił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur, który z rąk Przewodniczącego Komitetu otrzymał sztandar, a następnie przekazał go Komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku  Irenie Doroszkiewicz

Życzymy naszym policjantom z okazji ich święta i otrzymania sztandaru wielu dalszych sukcesów i osiągnięć, a także cieszymy się, że mogliśmy w imieniu mieszkańców Białegostoku przekazać tak istotny symbol jak sztandar.

Tą drogą dziękujemy również wszystkim firmom i osobom prywatnym, które odpowiedziały na nasz apel i  dzięki ich hojności mogliśmy zrealizować życzenie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


14-16.07.2012 r.

W dniach 14 – 16 lipca b.r. delegacja Rubieży  na czele z Mieczysławem Baszko –wicemarszałkiem województwa podlaskiego oraz Józefem Kulikowskim – prezesem i Bronisławą Tomaszewską – sekretarzem przebywała w Pskowie na zaproszenie proboszcza parafii katolickiej p.w. Trójcy Świętej ks. prałata Krzysztofa Koralewskiego.

Zaproszenie związane było z obchodami 25 - lecia kapłaństwa ks. Krzysztofa.

15 lipca 2012 r. odbyły się główne uroczystości w budowanym jeszcze kościele,  a przewodniczył im arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.

W Pskowie ks. Krzysztof Koralewski  przebywa od 1999 roku,  od 2001 roku buduje kościół i plebanię, która jest jednocześnie ośrodkiem pomocy ubogim.

W pomieszczeniach plebanii przygotowuje się posiłki: w okresie jesienno-zimowym około 100 dziennie, a w okresie letnim 40 -50. Ponadto stale opieką obejmują 30 – 40 rodzin wielodzietnych, dzieci sieroty i bezdomne, tzw. dzieci ulicy. W budynku plebanii mogą zjeść posiłek, odrobić  w spokoju lekcje,  ogrzać się.

Pomoc, którą przekazujemy od kilku lat (trwałą żywność, środki czystości, odzież, obuwie itp.) jest znakomicie wykorzystywana i stale,  jak spostrzegliśmy,  potrzebna.

Uroczystości w Pskowie zgromadziły wielu gości z Polski, Białorusi, Ukrainy, a przede wszystkim  było to spotkanie miejscowego środowiska polskiego oraz coraz większej społeczności katolickiej.

Parafia znakomicie współpracuje  z kościołem prawosławnym, protestanckim, wszyscy bowiem starają się otoczyć opieką charytatywną ubogich, chorych, niepełnosprawnych.

W czasie pobytu mogliśmy również zwiedzić miasto, a więc kreml, mury obronne, klasztor i cerkwie.

Zapewniliśmy księdza Krzysztofa, że nadal w miarę naszych możliwości będziemy wspierali  pracę charytatywną parafii.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


04.07.2012r.

W dniu dzisiejszym pojechał do Pskowa w Rosji do Parafii Katolickiej p.w. Trójcy Świętej transport z żywnością, środkami czystościowymi, odzieżą, lekami.

Od kilku lat staramy się w miarę naszych możliwości pomagać tej Parafii, tym bardziej, że bardzo aktywnie na rzecz potrzebujących i ubogich pracuje tam ksiądz proboszcz Krzysztof Koralewski  i siostry zakonne.  Dodatkowym elementem  trwającej  pomiędzy stowarzyszeniem, a Parafią współpracy jest również i to, że miasta Psków i Białystok to miasta partnerskie.

POWRÓT


30.06.2012r.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


19-20.05.2012r.

W dniach 19-20 maja 2012 w Słonimiu przebywała delegacja Rubieży na zaproszenie organizatorów   VIII Międzynarodowego Festiwalu „POLONEZ 2012”.

W tym roku w konkursie uczestniczyło 26 zespołów, a liczba uczestników przekroczyła 400 osób.

Prezentowały się zespoły taneczne, chóralne, muzyczne, a także soliści.

Co roku poziom konkursu jest coraz wyższy, a w programie oprócz polonezów Ogińskich mogliśmy wysłuchać lub obejrzeć występy do muzyki  m.in. Chopina, Kilara, Czajkowskiego, Wieniawskiego.

Konkurs odbywał się w miejscowym domu kultury, ale już ogłoszenie wyników i koncert laureatów w parku, przy pięknej słonecznej pogodzie.

Jak zawsze Rubież przyznała swoje wyróżnienia – były to dyplomy i piękne albumy z Podlasia. Otrzymali je:

Zespół taneczny „Błyskawiczka”

Chór dziecięcy „ Kamerata”

Chór „Sybiracy”

Młodziutka pianistka Karolina Bohdan.

Następnego dnia mogliśmy zwiedzić Słonim, a także spotkać się z grupą Polaków, organizatorów i uczestników Festiwalu.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


23-24.03.2012r.

Tradycyjnie, jak od kilku lat nasi członkowie i wolontariusze uczestniczyli w Wielkanocnej Zbiórce Żywności.

Bezpośrednio w sklepach Białegostoku, Wasilkowa i Supraśla żywność zbierali uczniowie ze szkół:

 • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. I. Prądzyńskiego w Białymstoku

 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

 • Gimnazjum im. księdza W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

 • Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu

 • Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. J. Bema w Białymstoku

 • Harcerze z 15 BDH „Quo Vadis”

 • Młodzież ze Stowarzyszenia IDEA

Staramy się bowiem ideą pomocy innym, potrzebującym zainteresować jak największe grono naszych młodych przyjaciół.

Dziękujemy opiekunom szkolnych kół wolontariatu za pomoc i koordynację akcji.

Dziękujemy sklepom, w których nasi wolontariusze zachęcali klientów do podzielenia się swoimi zakupami.

Przez dwa dni zebraliśmy 996,5 kg trwałej żywności.  Przekażemy ją do szkół, z których rekrutowali się wolontariusze, aby szkolni pedagodzy mogli rozdzielić ją wśród najuboższych uczniów i ich rodzin        (liczba zgłaszanych przez szkoły osób , które potrzebują pomocy z każdym miesiącem powiększa się),  a także tradycyjnie przygotujemy paczki świąteczne rodzinom polskiego pochodzenia z grodzieńszczyzny, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom , a także sklepom za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


21.03.2012 i 26.03.2012r.

Dnia 21 marca 2012r. przekazaliśmy nieodpłatnie do szpitali w Dąbrowie Białostockiej i Mońkach sprzęt jak: chodziki, fotele sanitarne,  wózki do przewozu chorych, a tak niezbędny na oddziałach szpitalnych.

Wszystkie te artykuły otrzymaliśmy z Niemiec  i jak zawsze była to inicjatywa Pana Gϋntera Kirschbauma.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Natomiast w dniu 26 marca 2012r. dotarł do Choroszczy pierwszy transport 40 łóżek  i 40 szafek, o których wspominał w czasie styczniowej wizyty w Białymstoku Pan Gϋnter Kirschbaum.

Sprzęt jest znakomitej jakości, a zapowiedź dalszych transportów (będzie ich razem około 300 sztuk łóżek z szafkami) na pewno znacząco poprawi warunki pobytu chorych w podlaskich szpitalach.

Łóżka otrzymają m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Psychiatryczny w Choroszczy, szpitale w miastach powiatowych naszego województwa.

Razem z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Panem  Mieczysławem Baszko, Dyrektorem Szpitala  w Choroszczy Panem Tomaszem Goździkiewiczem mogliśmy dokonać odbioru sprzętu z Niemiec i już na samym początku widać, że będzie to ogromne wsparcie  dla służby zdrowia.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT


28.01.2012r.

 

Tradycyjnie w pierwszym miesiącu Nowego Roku i w okresie świątecznym odbyło się doroczne spotkanie członków, przyjaciół, sponsorów, wolontariuszy Rubieży. Współorganizatorem koncertu był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, a spotkanie odbyło się w Białostockim Ośrodku Kultury w kawiarni FAMA i kinie FORUM. 

Była to znakomita okazja do podsumowania naszej działalności w 2011 roku, a także podziękowanie za pracę społeczną, pomoc w odbudowie klasztoru w Nowogródku, działalność charytatywną. 

Na spotkanie opłatkowe oraz koncert pod patronatem Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego zaproszenie przyjęli znakomici goście honorowi, a m.in. Ambasador RP w Mińsku Pan Leszek Szerepka, Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Baszko, Ordynariusz Grodzieński Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz, Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej ksiądz infułat Adam Krasiński - reprezentował Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, ksiądz mitrat Mikołaj Podolec - reprezentował Arcybiskupa Jakuba, Konsul Generalny RP w Grodnie Pan Andrzej Chodkiewicz, Konsul Generalny RP w Łucku Pan Marek Martinek, Konsul Roman Galus - z Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Pan Günter Kirschbaum z Niemiec, organizator pomocy dla podlaskich szpitali i hospicjów. 

Byli również przedstawiciele wielu firm i instytucji, którzy wspierają od lat naszą działalność, wolontariusze, bez pomocy których żadna akcja i przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane, nauczyciele i młodzież ze współpracujących ze stowarzyszeniem szkół, harcerze ZHP, nasi członkowie i przyjaciele z Białorusi i Polski.

Na początku spotkania były życzenia pomyślności i szczęścia na Nowy Rok oraz tradycyjne dzielenie się opłatkiem. 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Dobroczynne spotkanie "Kolędowanie z Rubieżą" odbyło się w kinie FORUM i pomimo mroźnego dnia i popołudnia przybyło na nie wielu zaproszonych gości i przyjaciół. 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Koncert prowadził Pan Marcin Tomkiel, a gości przywitał i opowiedział o naszej  społecznej pracy Prezes Rubieży Józef Kulikowski.

O działalności Rubieży na rzecz polskiej mniejszości , i nie tylko, na dawnych Kresach mówił Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz,  a Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko  podkreślili  również  udzielanie  przez stowarzyszenie od kilku lat pomocy podlaskiej służbie zdrowia dzięki nawiązaniu współpracy z niemiecką organizacją, która regularnie przywozi wyposażenie  oraz sprzęt rehabilitacyjny do szpitali i hospicjów, pomaga osobom niepełnosprawnym.

Na początku, nasz gość honorowy Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz wraz z Józefem Kulikowskim wręczyli  grawertony  za pomoc w realizacji przedsięwzięcia w o charakterze inwestycyjnym w zakresie dziedzictwa narodowego „Odbudowa i rekonstrukcja klasztoru podominikańskiego w Nowogródku na Białorusi”.  Dyplomy z motto ks. Stanisława Staszica „Być narodowi użytecznym” otrzymali:  gen. Mirosław Sienkiewicz, Witold Karczewski, Roman Dubowski, Jerzy Cywoniuk, Adam Ptasiński, Remigiusz Rogowski, Jan Jarmołowicz.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Prawie 20 lat działalności Rubieży spotkało się z uznaniem władz wojewódzkich. Nasi najbardziej aktywni członkowie i wolontariusze otrzymali podziękowania - grawertony od Wojewody Podlaskiego. Uhonorowani zostali: Józef Kulikowski , prof. Zygfryd Rymaszewski, Bronisława Tomaszewska, Honorata Bernadska-Grela, Lech Marek, Monika Jabłońska, Janusz Grzegorczyk, Janusz Pałac, a dyplomy wręczył Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda. 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Stowarzyszenie Pomocy Rubież od samego początku stara się otoczyć opieką miejsca pamięci narodowej, pomaga przy pracach związanych z zachowaniem dla potomnych cmentarzy i miejsc pochówku polskich żołnierzy. Jest nam szczególnie miło, że prace w tej dziedzinie zostały dostrzeżone przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Honorowe Krzyże Kombatanckie otrzymali: Mieczysław Baszko, prof. Zygfryd Rymaszewski, Henryk Gryko, Lech Marek, Janusz Grzegorczyk, Janusz Pałac, Jerzy Bołtuć. Odznaczenia wręczył Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Szczególną radość sprawił wszystkim Pan Günter Kirschbaum, który przyjął zaproszenie na nasze doroczne spotkanie i pokonał w tych warunkach pogodowych (mróz i śnieg) prawie 2 tys. km. z rodzinnej Bawarii, aby spotkać się z przyjaciółmi w Białymstoku. 

Pan Günter Kirschbaum zobaczył jak wyposażenie i sprzęt został wykorzystany w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy - oprowadził po szpitalu jego dyrektor Pan Tomasz Goździkiewicz oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego, w którym dzięki niemieckim przyjaciołom można było uruchomić oddział opieki długoterminowej. Po szpitalu oprowadziła Pani dyrektor dr Urszula Łapińska. Pan Günter Kirschbaum był bardzo zadowolony z tego, że jego wysiłek i praca tak dobrze jest wykorzystywana w naszym województwie. Pomimo napiętego programu wizyty udało się też pokazać naszemu gościowi z Niemiec Supraśl i wspaniałe Muzeum Ikon, a także poczęstować tradycyjnym regionalnym jadłem. 

Wieczorem na koncercie "Kolędowanie z Rubieżą" Pan Wicemarszałek Mieczysław Baszko i dyrektorzy szpitali dziękowali naszemu przyjacielowi z Niemiec i przekazali oprócz dyplomu - grawertonu to co mamy najpiękniejsze i najlepsze, czyli ekologiczne przysmaki, książki pokazujące piękną przyrodę Podlasia, zdjęcia, w tym i oczywiście żubrów. 

Pan Günter Kirschbaum obiecał, że będzie nam pomagał nadal i zawsze chętnie do nas przyjeżdżał. 

W części artystycznej zespół "Suwalszczyzna" przedstawił piękne widowisko pokazujące wielokulturowość naszego regionu, a zespół "Gościniec" z Grodna piosenki i muzykę białoruską oraz polską. 

Zespołom za znakomicie przygotowane programy dziękował Pan Andrzej Dyrdał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT