AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2011

15.01.2011

 

W kinie FORUM w Białymstoku zorganizowaliśmy koncert  Kresowe kolędowanie z Rubieżą” poświęcony naszym wolontariuszom, członkom,  przyjaciołom, sympatykom, sponsorom.

Wśród honorowych gości byli m. in. Wicewojewoda Podlaski  Wojciech Dzierzgowski,

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Wicemer Grodna Irena Sienczenkowa,

Konsul Generalny RP w Brześciu Anna Nowakowska, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku gen.Mirosław Sienkiewicz,  Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  płk SG Mirosław Doroszkiewicz, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Andrzej Dyrdał, a  także dyrektorzy i prezesi firm wspierających nasze akcje i działania, dyrektorzy szkół z młodzieżą, burmistrzowie i wójtowie współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele służby zdrowia.

Byli obecni przede wszystkim wszyscy ci, bez których nasza praca byłaby niemożliwa, a więc wolontariusze, członkowie, harcerze.

Mogliśmy wszystkim obecnym serdecznie podziękować za okazaną pomoc, dzięki której realizowaliśmy nasze plany jak: pomoc polskim szkołom na Białorusi i Ukrainie,  pomoc najbiedniejszym  rodzinom polskiego pochodzenia w rejonie grodzieńskim i brzeskim, odbudowę klasztoru podominikańskiego w Nowogródku, pomoc podlaskiej służbie zdrowia.

Spotkanie w dniu 15 stycznia 2011 było przede wszystkim prezentacją dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Lidy, Obuchowa k/Grodna i Białegostoku.  Była to też  dobra okazja do spotkania młodych artystów z Białorusi i Białegostoku.

Zespoły: Anżelika pod kierownictwem Anżeliki Górskiej, Słoneczne Promienie  pod kierownictwem Haliny Korejwo z Lidy, Laleczki pod kierownictwem Nadzieżdy Uriukinej z Obuchowa i chór Melodyjka pod kierownictwem Jolanty Woronowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 34 w Białymstoku przedstawiły piękny program artystyczny składający się z kolęd, pastorałek, piosenek karnawałowych oraz tańców.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali tradycyjne upominki ze słodyczami i zabawkami, a goście mogli podzielić się wrażeniami przy kawie, herbacie i obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą działalności Rubieży.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Luty 2011

Otrzymaliśmy bardzo serdeczne listy z podziękowaniami.

Od Pana Wojciecha Dzierzgowskiego – Wicewojewody Podlaskiego oraz Pani Anny Nowakowskiej –Konsul Generalnej RP w Brześciu.

Serdecznie dziękujemy za piękne i serdeczne słowa i obiecujemy, że nadal będziemy wspierać naszych Rodaków zza wschodniej granicy.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

11.04.2011

Tradycyjnie przed świętami uczestniczymy w organizowanych przez Bank Żywności zbiórkach żywności.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Ostatnią prowadziliśmy w dniach 8-9.04.2011, a dodatkowo w 3 sklepach nawet w niedzielę 10 kwietnia.  Efektem jest zebranie 652 kg trwałej żywności, w tym bardzo nas cieszy sporo słodyczy i konserw. Jest to mniej niż w latach ubiegłych, ale chyba wszyscy odczuwamy kryzys. Pomimo to, za hojność i wsparcie dziękujemy mieszkańcom Białegostoku i Wasilkowa.

Znakomicie spisali się nasi stali przyjaciele  wolontariusze, czyli młodzież : z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku (szczególnie Ewelina Jabłońska, Karol Jabłonowski, Damian Frankowski, Mateusz Kuźma, Karolina Turon, Magda Onichimiuk), z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku (a szczególnie Sandra Kalbarczyk i Marta Białous), z Gimnazjum im Księdza Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (na uznanie zasługują Kuba Kołpaczewski, Piotr Łagocki, Mateusz Dąbrowski, Marcin Anchimiuk, Kornelia Korpacz, Aneta  Żukowska) oraz harcerze z 75 BDH Anakonda ZHR.

W sobotę 9 kwietnia do grupy wolontariuszy uczniów dołączył Pan Mieczysław Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Było nam szczególnie miło, że pomagał i zachęcał białostoczan do podzielenia się zakupami z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5.

Udział RUBIEŻY w zbiórce zauważyła prasa (Kurier Poranny i Gazeta Wyborcza), a na zdjęciach można obejrzeć jak nasi wolontariusze zachęcali kupujących do włożenia produktów do oznakowanych plakatami koszyków i co udało się nam zebrać.

Z zebranej żywności przygotujemy paczki ubogim rodzinom z Białegostoku, a część przeznaczymy jak zawsze na pomoc polskim rodzinom z Białorusi.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

13 - 19.04.2011r. 
W dniach od 13 do 19.04.2011r. przekazywaliśmy najbardziej potrzebującym zebraną żywność w czasie Wielkanocnej Zbiórki oraz pozyskaną z innych źródeł. 13 kwietnia pojechały paczki do naszych rodaków w Brześciu i rejonie brzeskim.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

W dniach 18 i 19 kwietnia przekazywaliśmy paczki do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Otrzymają je uczniowie i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

19 kwietnia tradycyjnie pojechał transport z żywnością do Grodna, gdzie rozdzielona zostanie za pośrednictwem parafii najuboższym rodzinom.
Bardzo miłą niespodziankę przed Świętami Wielkanocnymi sprawił nam Biskup Grodzieński Jego Ekselencja Aleksander Kaszkiewicz, który oprócz serdecznych życzeń świątecznych przekazał podziękowanie za dotychczasową wieloletnią współpracę.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Pomoc najuboższym w naszym mieście jak i rodakom z Białorusi mogliśmy przygotować dzięki ofiarności i życzliwości mieszkańców w czasie Wielkanocnej Zbiórki oraz otrzymanym darowiznom. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym prawie 100 rodzinom w Białymstoku i okolicy będzie łatwiej przygotować Święta Wielkanocne, a także sprawili, że nie zapomnieliśmy o rodakach zza wschodniej granicy znajdujących się w wielkiej potrzebie.

POWRÓT

Maj - Lipiec 2011r.

Dzięki  naszym staraniom  i pozytywnej decyzji Izby Celnej w Białej Podlaskiej otrzymaliśmy ponad 20 ton nowej odzieży (kurtki, spodnie, spódnice, bluzki,  szaliki, rajstopy i itp.), ręczniki frotte oraz różne tkaniny, które wcześniej zostały przejęte na polskiej granicy przez służby celne.

W okresie od połowy maja do 20 lipca 2011r. organizowaliśmy  transporty z pomocą do organizacji, fundacji , instytucji prowadzących działalność charytatywną na Ukrainie (Łuck, Włodzimierz Wołyński) i Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk polskich.

Dziękujemy Izbie Celnej w Białej Podlaskiej za tak wspaniały dar, jej pracownikom za znakomitą pomoc i codzienną współpracę przez kilka miesięcy oraz wszystkim, którzy  zaangażowali się w organizację pomocy i dystrybucję darów.

POWRÓT

21.05.2011 r.

21 maja 2011r. czteroosobowa delegacja Stowarzyszenia, na czele z wiceprezesem Lechem Markiem, po raz kolejny uczestniczyła w siódmym już Festiwalu „POLONEZ 2011” w Słonimiu – mieście Ogińskich. Jest tu Kanał Ogińskiego, ulica Ogińskiego i teatr Ogińskiego, a więc najlepsze miejsce dla festiwalu poloneza.

W tegorocznym udział wzięło kilkadziesiąt zespołów, zarówno dziecięcych, młodzieżowych, jak i chórów seniorów z całej Białorusi, na nowo ożywiając tak bardzo przecież polski taniec, jakim jest polonez.

Pomysłodawczynią i rzec by można „dobrym duchem” tej dorocznej imprezy jest Pani Leonarda Rewkowska, nauczycielka, znana działaczka ruchu polskiego na Ziemi Słonimskiej.

Artystyczny poziom imprezy był bardzo wysoki, a na jej zakończenie wiceprezes Lech Marek razem z pozostałymi członkami delegacji wręczyli nagrody książkowe najlepszym zespołom.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

14.06.2011r.

Do Nowogródka dojechał kolejny nasz transport z pomocą w odbudowie klasztoru podominikańskiego. Dzięki ofiarności kilku osób mogliśmy zakupić urządzenia sanitarne do 10 łazienek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i życzliwym, którzy pomogli przy realizacji tego zakupu.

POWRÓT

22-25.06.2011 r.

W dniach 21-25.06.2011r. przedstawiciele Rubieży odwiedzili Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej.

Od blisko trzech lat Rubież przekazuje    tej placówce odzież, obuwie sportowe i inne niezbędne artykuły.

W Domu Pomocy Społecznej przebywa obecnie blisko 70 chłopców w różnym wieku i różnym, często ciężkim stopniu niepełnosprawności.  Pasją tych zdrowych  fizycznie jest gra w piłkę nożną- stąd pomoc naszego stowarzyszenia w postaci obuwia sportowego, które podopieczni  Sióstr Serafitek zużywają bardzo szybko.

Siostry przekazały na ręce wiceprezesa Rubieży Lecha Marka pisemne podziękowanie za pomoc i wsparcie.

23 czerwca, w Święto Bożego Ciała, przedstawiciele stowarzyszenia wzięli wraz z Siostrami Serafitkami i ich podopiecznymi  udział w procesji w Białce Tatrzańskiej, która wśród górali ma szczególnie uroczysty charakter.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

04.07.2011 r.

W dniu 4.07.2011r. razem z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko członkowie zarządu Prezes Józef Kulikowski i Bronisława Tomaszewska – Sekretarz przebywali w Brześciu na zaproszenie Pani Anny Nowakowskiej – Konsula Generalnego RP w Brześciu.

Rozmowy Rubieży dotyczyły dalszej współpracy charytatywnej, kulturalnej prowadzonej na rzecz polskich środowisk.

Wizyta Pana Wicemarszałka dotyczyła współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Konsulatem Generalnym Polski.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

14.07.2011 r.

W dniu 14 lipca 2011 delegacja Rubieży w osobach: Prezes Józef Kulikowski, członkowie zarządu Honorata Bernadska –Grela i Bronisława Tomaszewska  oraz  członek stowarzyszenia Jerzy Bołtuć przebywała w Grodnie, gdzie spotkaliśmy się z Biskupem Grodzieńskim Jego Ekselencją Aleksandrem Kaszkiewiczem.

Rozmawialiśmy o dalszej współpraca przy odbudowie klasztoru podominikańskiego w Nowogródku oraz o pomocy humanitarnej najbiedniejszym rodzinom udzielanej za pośrednictwem parafii, Caritas.

Wręczyliśmy Jego Ekselencji  komplet albumów pokazujący piękną przyrodę ziem pogranicza.

Biskup Aleksander Kaszkiewicz bardzo serdecznie zaprasza wszystkich do Nowogródka, aby można było obejrzeć postęp prac przy odbudowie klasztoru, a jednocześnie prosi o dalszą pomoc przy realizacji tego historycznego projektu.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

05.08.2011 r.

W Katedrze w Grodnie uroczyście został odsłonięty i poświęcony przez zwierzchnika Kościoła Katolickiego na Białorusi abp Tadeusza Kondrusiewicza  zabytkowy ołtarz z XVIII wieku, który po pożarze w 2006r.  odrestaurowano przez polskich, białoruskich, litewskich (pozłotnicy) specjalistów.

Drewniany ołtarz kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego – obecnie Katedry Grodzieńskiej, powstał w latach 1735-37, a twórcą był Johann Christian Schmidt. W lipcu 2006r. pożar zniszczył około jednej czwartej ołtarza, a w tym figury apostołów: Tomasza, Jakuba, św. Ambrożego i Samuela.

Prace restauracyjne polegały na odbudowie spalonej części ołtarza, konserwacji części zachowanych oraz nowej aranżacji  całości.

Architektura grodzieńskiego ołtarza jest unikatowa. Na dwóch piętrach  mamy 12 kolumn, a pomiędzy nimi umieszczone są 22 figury świętych. W samym centrum góruje figura Chrystusa, który błogosławi św. Franciszka Ksawerego i zarazem wszystkich obecnych w Katedrze.

Odsłonięcie odrestaurowanego ołtarza było wielkim świętem dla całej Diecezji Grodzieńskiej, a uroczystości zgromadziły cały Episkopat Białorusi, wielu gości z Białorusi i z Polski oraz ogromne rzesze wiernych.  Z Polski byli  obecni m.in. Ambasador RP na Białorusi – Leszek Szerepka, Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Naczelnik Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Maluchnik.

Delegacji Rubieży przewodniczył Józef Kulikowski –Prezes.

Jego Ekselencja Arcybiskup Metropolita Mińsko –Mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz  przypomniał historię kościoła (był proboszczem tej parafii w latach 80 XX wieku) i walkę wiernych o utrzymanie świątyni przez prawie 30 lat od zakończenia II wojny światowej , a Biskup Grodzieński Jego Ekscelencja Aleksander Kaszkiewicz w serdecznych i ciepłych słowach dziękował wszystkim, którzy pomagali przy restauracji ołtarza.

Odnowiony i piękny ołtarz Katedry Grodzieńskiej jest ozdobą świątyni, a dzięki współpracy specjalistów konserwatorów i rzemieślników unikatowy zabytek został ocalony dla potomnych.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

19-20.08.2011 r.

Otrzymaliśmy bardzo serdeczne zaproszenie od Polaków z Nowogródka na Białorusi i w dniach 19-20.08.2011r. członkowie, wolontariusze i sympatycy RUBIEŻY odwiedzili to piękne i stare miasto, a w dniu 20 sierpnia przebywaliśmy w Grodnie i nad Kanałem Augustowskim.

W Nowogródku zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza, ruiny zamku, kopiec Mickiewicza, Farę Witoldową, kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, miejsce straceń Sióstr Nazaretanek, jezioro Świteź, a także zobaczyliśmy postęp prac przy odbudowie klasztoru podominikańskiego (przy realizacji tego projektu bardzo aktywnie uczestniczy nasze stowarzyszenie). Cieszymy się bardzo, że postęp prac jest widoczny i pomimo skromnego budżetu w tym roku zakończy się montaż instalacji CO oraz urządzeń sanitarnych.

Po południu, nad brzegami jeziora spotkaliśmy się z Polakami. Był to piękny koncert starych pieśni i piosenek polskich, opowieści rodzinne i bardzo sentymentalne naszych Rodaków z Nowogródka.

W drugim dniu pobytu, pomimo bardzo złej pogody (wiatr, deszcz) mogliśmy posłuchać i popatrzeć na występy zespołów artystycznych na festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”   ( występowały zespoły polskie, białoruskie i litewskie ), a nawet obejrzeć turniej rycerski.

Byliśmy też na ostatniej śluzie w Niemnowie, a także w Grodnie, gdzie mogliśmy podziwiać wspaniale odrestaurowany ołtarz w katedrze.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

23-24.09.2011r.

W tych dniach uczniowie następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

  2. Zespół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

  3. Gimnazjum im. Księdza Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

  4. Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen.  Józefa Bema w Białymstoku

zebrali 860 kg trwałej żywności podczas akcji prowadzonej pod hasłem „Podziel się posiłkiem”.

Była to zbiórka przeznaczona na pomoc najbiedniejszym uczniom i placówkom szkolno -wychowawczym.

Cieszymy się z efektów i tego, że dzieci i młodzież tak aktywnie włączyły się w tę akcję, a także z ogromnej pomocy sklepów , w których była prowadzona zbiórka.

Tradycyjnie zebraną żywność  przekazaliśmy szkołom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

13-19.10.2011 r.

W dniu 13 października 2011 r. przyjechał do nas z Niemiec transport sprzętu szpitalnego. Jak zawsze pomoc tę zorganizował Pan Günter Kirschbaum.

Przyjechały łóżka rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie pełnej rehabilitacji bez przenoszenia pacjenta i ułożenie pacjentów w dowolnej pozycji, chodziki, wózki inwalidzkie, krzesła sanitarne.

W dniu 19 października cały otrzymany sprzęt przekazaliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.L.Śniadeckiego do otwartego niedawno Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z Niemiec za kolejny, tak cenny dar.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

14.11.2011 r.

Po raz kolejny w tym roku Günter Kirschbaum  zorganizował pomoc  podlaskiej służbie zdrowia.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku łóżka z materacami, szafki, chodziki.

Sprzęt ten będzie stanowił wyposażenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Łóżka są używane, ale w znakomitym stanie i mamy nadzieję, że będą jeszcze długo służyły chorym.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

20.11.2011r.
W Brześciu odbywały się obchody 15-lecia działalności Polskiej Macierzy „POLESIE” , kierowanej od samego początku przez panią Marię Sulima.

W uroczystościach udział wzięli goście z wielu miast Polski, a Województwo Podlaskie reprezentował Pan Mieczysław Baszko – wicemarszałek, a z ramienia Rubieży Józef Kulikowski – prezes i Bronisława Tomaszewska – sekretarz.

Przekazaliśmy serdeczne pozdrowienia i na pamiątkę grawertony z podziękowaniem za tak wspaniała pracę na rzecz polskiej kultury, oświaty, tradycji.

Efekty tej piętnastoletniej pracy mogliśmy podziwiać w trakcie koncertu , gdy utalentowane dzieci i młodzież z polskich rodzin zaprezentowały się we wszystkich dziedzinach sztuki: śpiewie, deklamacji ( m.in. piękne, liryczne wiersze Marii Sulimy), grze na różnych instrumentach.

Dziękujemy pani Marii Sulimie i pozostałym działaczom Macierzy „POLESIE” za aktywizację polskich środowisk i pracę z młodzieżą.

Miłym akcentem było otrzymanie z rąk pani Teresy Kryszyń – Dyrektora Polskiej Macierzy Szkolnej dyplomu od Zarządu Głównego za naszą dotychczasową pomoc dla tej organizacji.

 

2-4.12.2011

W tych dniach odbywała się tradycyjna „Świąteczna Zbiórka Żywności” , w której  braliśmy udział.

Wolontariuszami, którzy przez 3 dni w sklepach Białegostoku, Wasilkowa i po raz pierwszy Supraśla byli uczniowie :

·    Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. I.Prądzyńskiego w Białymstoku

·    Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku

·    Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Gen.Józefa Bema w Białymstoku

·    Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

·    Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu

oraz członkowie  Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Edukacji  IDEA  w Białymstoku.

Trzydniowa akcja przyniosła wspaniałe efekty w postaci 1750 kg trwałej żywności, z której przygotowujemy paczki. Trafią one do szkół, z których rekrutują się nasi wolontariusze, do ubogich rodzin w naszym rejonie, a także przekażemy pomoc  rodzinom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin polskiego pochodzenia na Białorusi w rejonie grodzieńskim i rejonie brzeskim. Mamy nadzieję, że te paczki pomogą w przygotowaniu Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy  dyrekcjom szkół za pomoc, a szczególne podziękowanie kierujemy do opiekunów młodzieży: mgr Moniki Jabłońskiej, mgr Anny Danowskiej, mgr Haliny Kuźmickiej,  księdza Mariusza Borysa, mgr Jerzego Bołtucia.

Serdecznie dziękujemy sklepom: sieci BIEDRONKA (w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 25, Choroszczańskiej 24, w Wasilkowie i Supraślu), sieci PSS Społem Kometa przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego, sieci ARHELAN w Supraślu i w osiedlowym sklepie BIESIADA przy ul. M.Skłodowskiej – Curie 8, w których nasi wolontariusze prowadzili zbiórkę. Życzliwość i pomoc pracowników również wpłynęła na jej końcowy efekt.

Dziękujemy mieszkańcom wszystkich miast, którzy jak zawsze pokazali, że są hojni i starają się pomóc tym, którzy pomocy potrzebują.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT