AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2010

16.01.2010r.

Nasze stowarzyszenie obchodzi  15-lecie swojej rejestracji, a odbyło się to 30 grudnia 1994r.

Uroczystości zostały zaplanowane na dzień  16.01.2010r. i były  połączone z dorocznym spotkaniem opłatkowym oraz promocją w Białymstoku publikacji „15 lat RUBIEŻY na Kresach”.

W książce tej, którą wydaliśmy dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i uzyskanego w wyniku postępowania konkursowego,  przedstawiono historię naszego powstania i dokonania w ciągu tych lat, ludzi których spotkaliśmy na rubieżach kresowych.

Na uroczystość przybyli  m.in.  bardzo dostojni goście: biskup Aleksander Kaszkiewicz – Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej, arcybiskup profesor Edward Ozorowski – Metropolita Diecezji Białostockiej, wicemarszałek Bogusław Dębski, członek Zarządu Województwa Mieczysław Baszko, przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Dyrektor Izby Celnej, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń z zza wschodniej granicy oraz z Polski, sponsorzy, wolontariusze, a przede  wszystkim członkowie RUBIEŻY.

Było to spotkanie pełne ciepła i serdeczności, otrzymaliśmy wiele życzeń od obecnych na spotkaniu, a Ci, którzy m.in.  z powodu zimowych i trudnych warunków klimatycznych nie mogli przyjechać z Litwy, Ukrainy, Białorusi – przysłali nam listy i dyplomy.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie i zaprezentowały wspaniały program świąteczny.

Na zakończenie, jak tradycja każe, wszyscy dostali prezenty. Dzieci z Kruszewa i harcerze z 75 drużyny ZHR ANAKONDA słodycze, a wszyscy obecni naszą okazjonalną książkę, a na pewno każdy znalazł tam fragment albo o sobie lub znajomych z Białegostoku, Grodna, Wilna, Kowna, Kijowa, Warszawy, Łodzi, Słonimia, Werenowa, Baru, Nowogródka, Wołkowyska, Kalet, Kamieńca Podolskiego, Solecznik, Święcian, Świsłoczy, Lidy, Radunia, Zabłocia, Zelwy, Berezy i wielu, wielu innych wsi, miasteczek, które odwiedziliśmy w ciągu tych 15 lat.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
19-20.03.2010

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym RUBIEŻ uczestniczyła w Wielkanocnej Zbiórce Żywności.

Nasi wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im.Gen.I.Prądzyńskiego, Stowarzyszenia IDEA oraz harcerze  ZHR 75 BDH Anakonda zebrali 745 kg żywności w następujących sklepach:

1)      BIEDRONKA w Białymstoku ul. Piastowska 25

2)      BIEDRONKA w Białymstoku ul. Choroszczańska 24

3)      BIEDRONKA w Wasilkowie

4)      Delikatesy BOMI w Galerii ALFA

5)      KOMETA PSS Społem w Białymstoku ul. Kard.S.Wyszyńskiego 6.

Dziękujemy z całego serca kierownictwom sklepów za pomoc przy organizacji zbiórki, a przede wszystkim mieszkańcom za hojność i gest, który czyni dobro.

Zebraną żywność jak zawsze przekażemy w formie paczek ubogiej młodzieży z białostockich szkół, do hospicjum i do polskich rodzin na Białorusi i Ukrainie.

A to są nasi wolontariusze, którzy przez dwa dni dyżurowali w sklepach i zachęcali do podzielenia się żywnością z tymi, którzy jej szczególnie potrzebują.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5:

Natalia Kowalska, Ania Chomicka, Karol Jabłonowski, Ariusz Kuruków,  Marcin czyżewski, Karol Kowalewski, Kamil Bochenek, Brajan Pogorzelski, Patrycja Mróz, Ania Olechwierowicz, Marcin Kruszyński, Maciej Powichrowski, Robert Nackowicz, Radek Nackowicz, Wioletta Ochman, Piotr Piłasiewicz,Daniel Bukanowski, Agnieszka, Garbowska, Magda Dakowicz, Marta Kardasz, Kinga Surmacewicz, Justyna Polińska.

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju IDEA w Białymstoku

Angelika Baranowska, Kasia Watorowska, Ewa Kowalewska, Patrycja Kornacka

ZHR 75 BDH Anakonda

Jakub Dolhinko, Daniel Zajkowski, Marcin Jarosz, Michał Jaszczuk, Łukasz Olszewski, Alan Borowski

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

29-31.03.2010
W dniu 29.03.2010r. pojechał do Brześcia i okolic na Białorusi kolejny transport z książkami i ćwiczeń do nauki języka polskiego. Podręczniki trafią do szkół społecznych i zostaną przekazane zarówno nauczycielom jak i uczniom.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

W dniu 30.03.2010r. przyjechał z Niemiec  kolejny transport  łóżek (51 szt.) z materacami  i szafek szpitalnych.

W dniach 30 i 31 marca przekazaliśmy je do Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku (16 szt.) oraz do Szpitala w Sokółce (35 szt).

POWRÓT

20.04.2010
Sprawozdanie za 2009r.

POWRÓT

22.05.2010

W dniu 22.05.2010r. odbył się w Słonimiu  na Białorusi VI Międzynarodowy Festiwal POLONEZ 2010.

Delegacja RUBIEŻY mogła obejrzeć i wysłuchać występy wielu zespołów tanecznych, muzycznych, chórów uczestniczących w tym przeglądzie.

Najlepsi wykonawcy otrzymali od naszego Stowarzyszenia, oprócz nagród przygotowanych przez Kierownictwo Festiwalu, dyplomy i piękne albumy o Polsce.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

29.05.2010

W Szkole Polskiej w Wołkowysku na Białorusi zakończono rok szkolny 2009/2010r, a przy pięknej pogodzie uroczystość odbyła się na dziedzińcu szkolnym.

Tradycyjnie uczestniczyliśmy  w tej uroczystości, a najlepsi uczniowie  i absolwenci otrzymali od nas upominki. W tym roku były to zegarki i albumy wraz z dyplomami.

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego pożegnano też Pana Ryszarda Chudziaka, który przeszedł na emeryturę, a Szkołą kierował  od dnia jej otwarcia w 1999r.

Szkole przekazaliśmy zegar wzorowany na dworcowych, aby nadal odmierzał tylko dobre godziny i minuty zarówno nauczycielom, a przede wszystkim uczniom.

Zakończenie roku szkolnego było bardzo radosne i połączone z pożegnaniem maturzystów. Byli to uczniowie, którzy w 1999r. rozpoczynali naukę w I klasie.

Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji, a absolwentom udanych egzaminów na wymarzone kierunki studiów

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

4-5.06.2010

W dniach 4-5 czerwca b.r. w Grodnie odbywał się VIII Festiwal Kultur Narodowych. Jest to impreza cykliczna, odbywająca się co dwa lata i przedstawia dorobek kulturalny mniejszości narodowych zamieszkałych na Białorusi.

Delegacja Rubieży oglądała w dniu 4 czerwca przemarsz na miejski stadion ponad 40-tu grup narodowych, a oczywiście największą uwagę poświęciliśmy  grupie Polaków.

W dniu następnym na dziedzińcu Nowego Zamku Polacy utworzyli tzw. miasteczko, gdzie polskie zespoły z całej Białorusi tańczyły, śpiewały i prezentowały polską kulturę.

Były też stoiska z polskimi przysmakami, książkami, pamiątkami.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

9–10.09.2010

W dniach 9-10.09.2010r. w Białymstoku odbywały się  uroczystości związane z 70-tą rocznicą masowych deportacji i wywózek na Sybir.

W dniu 10.09.2010r. ulicami Białegostoku przeszedł X  Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Rubież przez dwa dni opiekowała się jedna z grup Sybiraków z Białorusi i jak zawsze przy takiej okazji przekazaliśmy im paczki z odzieżą i obuwiem. Była to taka symboliczna i okazjonalna pomoc.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

25-26.09.2010

Tradycyjnie we wrześniu za pośrednictwem Banku Żywności stowarzyszenie nasze uczestniczyło w zbiórce żywności prowadzonej pod hasłem „Podziel się posiłkiem”.

Nasi wolontariusze – uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im.gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku pod opieką mgr Anny Sieśkiewicz, uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stanisława Staszica w Białymstoku pod opieką mgr Teresy Łuckiewicz  oraz młodzież ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju IDEA pod opieką Pani Doroty Tumkiewicz zebrali 850 kg trwałej żywności.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali, a zebraną żywność będziemy sukcesywnie przekazywać na potrzeby dzieci i młodzieży.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

19.09.2010

W dniu 19.09.2010r. odbyły się  w Białymstoku uroczystości nadania sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku przez Społeczny Komitet Organizacyjny na Rzecz Ufundowania Sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku przez Mieszkańców Województwa Podlaskiego.

Z inicjatywę ufundowania sztandaru  wystąpiło Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ poprzez powołanie Społecznego Komitetu, którego przewodniczącym został prezes naszej organizacji Pan Józef Kulikowski, a do prac włączyli się i inni członkowie stowarzyszenia.

W okresie od marca 2010r. do września 2010 wszystkie prace związane z nadaniem sztandaru zostały wykonane i  w niedzielę 19.09.2010r. Komitet uroczyście przekazał sztandar Ministrowi Finansów Panu Jackowi Rostowskiemu, a Minister Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku Panu generałowi Mirosławowi Sienkiewiczowi.

Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w Katedrze, a odbyła się z udziałem wielu znakomitych gości z całej Polski oraz mieszkańców Białegostoku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

Listopad - Grudzień 2010

Miło jest nam, że naszą działalnością zainteresowali się nasi rodacy z Niemiec  i od razu bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie świątecznych upominków dzieciom i całym polskim rodzinom z Białorusi, Litwy, Ukrainy.

Koordynatorem całej akcji jest członek Rubieży Roman Brodowski, który dzięki pomocy  wolontariuszy w dniach 10-11 grudnia 2010r. w Berlinie będzie organizował zbiórkę słodyczy, trwałej żywności, zabawek, a w dalszej kolejności planujemy jeszcze przed Bożym Narodzeniem przekazać te dary najbardziej potrzebującym.

 Ogłoszenie o planowej zbiórce:

 „W dniach  10  i 11  grudnia 2010r.  odbędzie się zorganizowana przez organizację pozarządową  Stowarzyszenie Pomocy Rubież  w Białymstoku zbiórka darów na rzecz polskich rodzin zamieszkujących dawne Kresy  Wschodnie.

W piątek   10 grudnia od godz.  14°°  - 18°°

W sobotę  11 grudnia  od godz. 10°°  - 16°°

Punkty zbiórek usytuowane są na terenie Berlina w niżej wymienionych polskich placówkach handlowych:

Polnische Lebensmittel KLON

Pestalozzistr. 71

10627 Berlin – Charlottenburg

Sklep spożywczy – U ZOSI

Turmstr . 13

10559  Berlin

Polnische Spezialitäten

Hochstraße 38

13357 Berlin – Wedding

Sklep spożywczy – U ZOSI

Breite Str. 63

13597 Berlin – Spandau

Bajka

Otto – Suhr  –Allee  110/112

10585 Berlin

U 7  Richard – Wagner – Platz

Delikatesy Polonia

Brunnenstr. 97-98

13355 Berlin

Direkt am Gesundbrunnen

Delikatesy Polonia

Pichelsdorfer Str. 138

13595 Berlin – Spandau

Dalszych informacji  dotyczących  zbiórki otrzymać mogą Państwo pod  nr tel.: 030 41743295 , 017638559346.

bromanzygmunt@gmx.de , www.rubiez.iig.pl

oraz w redakcji "Kontaktów”.

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy „ Rubież”

                                                                             pełnomocnik  -  Roman Zygmunt Brodowski

POWRÓT

3-5.12.2010

Jak co roku uczestniczyliśmy w Świątecznej Zbiórce Żywności.

 

Nasi wolontariusze – młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im.gen.Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku oraz z Gimnazjum im. Księdza Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie spisali się znakomicie i dzięki ich pomocy i pracy zebraliśmy tonę żywności.

Podkreślić też trzeba, że pracownicy sklepów, w których prowadzone były zbiórki bardzo aktywnie włączyli się w jej organizację.

W zbiórce uczestniczyło 33 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 oraz 22 uczniów z Gimnazjum w Wasilkowie. Dziękujemy Dyrekcjom Szkół oraz bezpośrednim opiekunom paniom mgr Annie Sieśkiewicz i mgr Halinie Kuźmickiej za przygotowanie młodzieży.

Na uznanie zasługą szczególnie uczniowie z Gimnazjum w Wasilkowie, którzy współpracowali z nami po raz pierwszy i spisali się znakomicie, a byli to:

Natalia Bucko, Kornelia Korpacz, Magdalena Bartoszewicz, Aleksandra Krajewska, Marcin Żak, Łukasz Pawłuszewicz, Mateusz Pawłuszewicz, Mateusz Dąbrowski, Marcin Anchimiuk, Aleksandra Paskiewska, Maria Banel, Rafa Gieniusz, Magdalena Kondracka, Jakub Zdanowicz, Daniel Jurgiel, Piotr Dubiło, Magdalena Biegańska, Martyna Bylińska, Urszula Łysynkiewicz, Magdalena Ciasnowska, Aneta Żukowska, Paula Waszkiewicz.

Żywność w formie paczek trafi do ubogich rodzin i młodzieży w Białymstoku oraz do polskich rodzin w Rejonie Brzeskim i Grodzieńskim na Białorusi.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

8-9.12.2010

W dniach 8 i 9 grudnia przekazaliśmy na Białoruś do Grodna i do Brześcia paczki z trwałą żywnością, słodyczami, odzieżą, obuwiem.

Dzięki naszym wolontariuszom oraz hojności mieszkańców Białegostoku i Wasilkowa możemy pomóc ubogim i wielodzietnym rodzinom polskiego pochodzenia w przygotowaniu Świąt Bożego Narodzenia.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

11-12.12.2010 - BERLIN

Po raz pierwszy nasz  działacz  pan Roman Brodowski z wolontariuszami  zorganizował w Berlinie (Niemcy) zbiórkę słodyczy  dla naszych Rodaków na Kresach. Uczestniczyły w niej polskie sklepy i nasza akcja spotkała się z bardzo przychylnym odzewem.

Udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów słodyczy i wiele gotowych, przygotowanych paczek ze słodyczami.

Transport ze słodyczami dotrze do Białegostoku w ciągu najbliższych dni ( jak pozwolą warunki pogodowe ), a słodycze otrzymają dzieci z polskich zespołów tanecznych zaproszonych do Białegostoku na specjalnie organizowany koncert w dniu 15 stycznia 2011r.

.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT