AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2008
26 - 27.01.2008
 

Zgodnie  z wieloletnią tradycją świąteczną  w dniach 26 i 27 stycznia delegacja Rubieży odwiedziła Grodno i Nowogródek.

A że Święta to i prezenty. W sobotę 26 stycznia podczas wzruszającego spotkania z rodzinami ubogimi i wielodzietnymi z parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku wręczaliśmy prezenty. Do „Domu pielgrzyma” Sióstr Nazaretanek przybyło ponad stu mieszkańców Nowogródka i okolicznych wsi. W świątecznej atmosferze mogliśmy posłuchać pięknych kolęd i wierszy w wykonaniu najmłodszych uczestników spotkania.

 
   
   

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Natomiast w niedzielę spotkaliśmy się z klerykami i diakonami z Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. W jego trakcie dowiedzieliśmy się m.in., że wielu spośród nich pochodzi z małych miasteczek i wsi, które w trakcie blisko już  16 lat naszej działalności odwiedziliśmy.  Było więc co wspominać.
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
08.02.2008
 
W dniu 7.02.2008r. przekazaliśmy Wojewódzkiemu Szpitalowi im. J.Śniadeckiego w Białymstoku wózki inwalidzkie, chodziki.
Sprzęt ten otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej organizacji z Niemiec.
Znając trudną sytuację finansową w służbie zdrowia zarząd postanowił przekazać część darów do białostockiego szpitala.
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 

7-8.03. oraz 14.03.2008r.

 

W dniach 7-8.03.2008r. wolontariusze Rubieży po raz kolejny uczestniczyli w WIELKANOCNEJ  ZBIÓRCE  ŻYWNOŚCI  prowadzonej przez Bank Żywności pod hasłem Nie zmarnuj okazji, żeby pomóc”.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
Zbiórkę prowadziliśmy w 5 sklepach, a było to możliwe dzięki uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku i 75 Białostockiej Drużynie Harcerskiej ANAKONDA
Uczniowie, którzy uczestniczyli w zbiórce to:


1. Magda Piotrowska
2. Magda Majewska – Mamaj
3. Natalia Kowalska
4. Wioletta Kowalska
5. Anna Chomicka
6. Marta Kardasz
7. Magda Dakowicz
8. Edyta Wasińska
9. Marta Citko
10. Joanna Peryt
11. Kasia Stawecka
12. Ewa Wołynko
13. Andżelika Charyło
14. Basia Kurzyna
15. Piotr Cylwik
16. Agnieszka Zabielska
17. Ewelina Kirejczyk
18. Julita Waszkiewicz
19. Anna Olechwierowicz
20. Marcin Bystrowski
21. Wioletta Sidoruk


Opiekunką i koordynatorem pracy młodzieży z ramienia Szkoły była pani mgr Monika Jabłońska.

 

Harcerze z 75 BDH, którzy tak aktywnie i ofiarnie prowadzili zbiórkę to:


1. Patryk Bendkowski
2. Alan Borowski
3. Piotrek Gołaszewski
4. Daniel Jaszczuk
5. Michał Jaszczuk
6. Kamil Kaźmierczak
7. Patryk Kossakowski
8. Kamil Pawluczuk
9. Krystian Reszuta
10. Damian Szczęsnowicz
11. Szymon Szpakowski
12. Michał Szydłowski
13. Filip Urban


Osobą odpowiedzialną i koordynującą całą akcję w drużynie był przyboczny Szymon Urban.

Harcerze i młodzież zebrali ponad 700 kg trwałej żywności.

 

W dniu 14.03.2008r. pierwsze paczki z żywnością i słodyczami zostały przekazane w trakcie spotkania z dziećmi i ich rodzinami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 

W następnych dniach ( 17 i 19 marca) pozostała żywność ze zbiórki zostanie przekazana również w formie paczek rodzinom dzieci z Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku  oraz do Hospicjum w Białymstoku.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w dniach 7 i 8 marca b.r. podzielili się swoimi zakupami z innymi.

 
16.05.2008r.
 

W dniu dzisiejszym przyjechał z Niemiec przedstawiciel niemieckiej organizacji charytatywnej nasz Przyjaciel Günter Kirschbaum z darami.

W kolejnym już transporcie znalazły się m.in. łóżka szpitalne, szafki, chodziki, wózki dla osób niepełnosprawnych.

 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
24.05.2008r.
 

Delegacja RUBIEŻY na zaproszenie dyrekcji i młodzieży uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2007/2008 w Polskiej Szkole w Wołkowysku.

Najlepsi uczniowie otrzymali od nas albumy i książki, dzieci z młodszych klas kolorowe książeczki i pomoce szkolne, a cała młodzież drobne upominki.

Z żalem stwierdziliśmy, że byliśmy jedyną grupą gości z Polski, która uczestniczyła w tym tak ważnym dla dzieci i  młodzieży  oraz grona pedagogicznego wydarzeniu.

 
 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
05.06.2008
 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali nam 1% swego podatku za 2007r. lub dokonali darowiznę na rzecz naszej organizacji.

Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na pomoc ubogim polskim rodzinom zza wschodniej granicy oraz dzieciom niepełnosprawnym.

 

POWRÓT

 
10.07.2008
 
W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do szpitali w Augustowie i Białymstoku (do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego) otrzymane od niemieckich organizacji charytatywnych

wyposażenie jak łóżka szpitalne, materace, szafki, wózki, chodziki i inny sprzęt pomagający chorym w poruszaniu się.

 
 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 

25 - 27.07.2008

 

W dniach 25-27.07.2008r. członkowie Rubieży oraz współpracujący z nami sympatycy i wolontariusze odwiedzili Polaków z Litwy. Przebywaliśmy tam  na zaproszenie Związku Polaków na Litwie Oddział w Kownie i Oddział w Święcianach oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W czasie spotkań przekazywaliśmy dary i upominki, omawialiśmy współpracę i dalsze kontakty.

Wyjazd jak zawsze był finansowany przez jego uczestników (noclegi, wyżywienie, transport).

Pierwszym etapem było Kowno. Na rogatkach miasta  spotkała nas pani Alina Pacowska – wiceprezez Związku Polaków na Litwie Oddział w Kownie.

 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Kowno jest ładnym, zadbanym, ponad 360 – tysięcznym miastem, w którym Polacy stanowią 0,4% mieszkańców. Skupieni są oni wokół Związku Polaków na Litwie i jak mogą kultywują      kulturę, tradycję, obyczaje polskie.

Od kilku lat mają bardzo ładną siedzibę w centrum miasta, obok słynnej al. Wolności. Prezes Oddziału ZPL w Kownie   pani Franciszka Abramowicz opowiedziała o historii i działalności Związku, przedstawiła sytuację mniejszości polskiej oraz zainteresowanie Polską wśród  mieszkańców miasta.

O pracy z dziećmi i młodzieżą opowiadała pani Alina Pacowska. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ogromnego zaangażowania w utrzymaniu polskości przez tę niewielką grupę naszych rodaków.

W czasie spotkania przekazaliśmy trwałą żywność (będzie przekazana ubogim polskim rodzinom), T-shirty dzieciom, książki, śpiewniki, albumy pokazujące nasze województwo.

Uzgodniliśmy  też dalszą współpracę i kontakty na przyszłość. Na pamiątkę otrzymaliśmy pięknie wydaną na Litwie książkę „ Litwo, nasza matko miła”.

Przekazujemy w tym miejscu apel o współczesną polską literaturę (beletrystykę i poezję), a także współczesną literaturę światową w tłumaczeniu na język polski. Tego typu książek w bibliotece w Kownie brakuje. Możemy pośredniczyć w przekazaniu książek.

 
 
 

 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W dniu 26.07.2008r. odwiedziliśmy Wilno. W pierwszej kolejności byliśmy na Rossie. Zapaliliśmy znicze przy grobie z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyliśmy spacer po Wilnie, odwiedzając przede wszystkim miejsca tak mocno związane z historią Polski: kościół    św. Piotra i Pawła, katedrę, kościół św. Kazimierza, Ostrą Bramę i Kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia.

Spotkaliśmy się również z naszym przyjacielem Janem Wierbielem, który pomagał nam w organizacji wyjazdu. Otrzymaliśmy od Niego reprint książki hrabiego Tyszkiewicza „Wilija i jej brzegi”.

 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W dniu 27.07.2008r. spotykaliśmy się z Polakami z Rejonu Święcian i poznawaliśmy miejsca związane z dzieciństwem Józefa Piłsudskiego.

W Podbrodziu czekali już na nas pan Zbigniew Jedziński – wiceprezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i pani Irena Bejnar – Prezes Związku Polaków na Litwie Oddział w Święcianach.

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Zułów – miejsce, gdzie urodził się Józef Piłsudski. Zapaliliśmy znicze przy pomniku stojącym na miejscu dworu Piłsudskich. Zrobiliśmy też zdjęcie pod dębem zasadzonym przez Prezydenta Mościckiego.

 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Z dawnego majątku Piłsudskich pozostał jedynie dom, w którym mieszkała służba.

 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Następnie pojechaliśmy do Powiewiórki . Zwiedziliśmy kościół sorokpolski pw. Św. Kazimierza, gdzie 15.12.1867r. został ochrzczony  Józef Piłsudski.
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W Podbrodziu w siedzibie Związku Polaków na Litwie czekali już na nas Polacy. Było to wyjątkowo serdeczne i miłe spotkanie. Przekazaliśmy na ręce pani Prezes dary i upominki. Poznaliśmy nurtujące mieszkańców sprawy związane z pracą na rzecz utrzymania polskości i tożsamości narodowej. Wysłuchaliśmy kilku pięknych, starych polskich piosenek.

Uzgodniliśmy zakres naszej współpracy. A w pierwszej kolejności będzie to pomoc w wyposażeniu miejscowej polskiej szkoły.

 
 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Wrażenia ze wszystkich spotkań są bardzo dobre. Spotykaliśmy Polaków, którzy w swoich miejscowościach i środowiskach podkreślają swoją kulturę, tradycję, tożsamość. Nie zrażają ich przeciwności, ograniczenia, brak środków finansowych. Cieszy też fakt, że do ośrodków polskich chętnie przychodzą dzieci i młodzież i uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym.

Zarząd Rubieży będzie uwzględniać w swoich planach kontakty, pomoc, wsparcie Polaków zrzeszonych w ZPL Oddział w Kownie i Oddział w Święcianach.

 

POWRÓT

 
23-24.08.2008
 

Członkowie i wolontariusze Rubieży przebywali w Grodnie, Sopoćkiniach, Kaletach i nad Kanałem Augustowskim.

Jak w każdym roku staramy się odwiedzić naszych Przyjaciół i mieszkańców Kalet. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze na grobie pomordowanych żołnierzy KOP. Przekazaliśmy upominki, spotkaliśmy się z niewielką już grupą stałych mieszkańców tej wsi.

Była to też bardzo dobra okazja, aby zwiedzić Grodno i przypomnieć ważne daty z historii Polski związane z Grodnem, a w Sopoćkiniach uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej.

Obejrzeliśmy występy zespołów polskich, litewskich i białoruskich na Festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”,  a następnie  zwiedziliśmy śluzę w Niemnowie i działające tamże prywatne muzeum Kanału Augustowskiego.

 
 
 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
26-27.09.2008
 

W dniach 26 i 27.09.2008r. zbieraliśmy żywność w ramach akcji  pod hasłem „Podziel się Posiłkiem” prowadzonej przez Bank Żywności.

Zebraliśmy 1134 kg trwałej żywności, którą będziemy sukcesywnie przekazywać rodzinom, dzieciom i młodzieży z kilku szkół w Białymstoku znajdującym się w ciężkich warunkach materialnych, a także przekażemy ubogim rodzinom polskiego pochodzenia z Grodna i okolic oraz Podbrodzia na Litwie.

Zbiórka była możliwa dzięki wspaniałej i ofiarnej pracy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku i harcerzom ZHR.

 
 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Harcerze z 75 drużyny ZHR  ANAKONDA

Patryk Bentkowski, Alan Borowski, Piotr Gołaszewski, Rafał Borowski, Daniel Jaszczuk, Michał Jaszczuk

Szymon Urban – przyboczny

Tomek Kulikowski – drużynowy

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

Elżbieta Jurkowska, Monika Lichowska, Piotr Cylwik, Mariusz Kostecki, Tomasz Tomanek, Natalia Kowalska, Anna Chomicka, Paweł Roj, Artur  Sieńko, Daniel  Burel, Monika Szycko,   Magda Dakowicz, Patryk Kucharski, Marta Jaromińska, Paula Rećko, Urszula Bielawska, Patrycja Mróz, Anna Olechwierowicz.

Koordynatorem ze strony Szkoły była pani mgr Monika Jabłońska.

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St.Staszica w Białymstoku

Barbara Harazim, Katarzyna Fiłończuk, Sandra Ciaro, Malwina Marciszewska, Sylwia Piszczatowska, Iwona Romańczuk, Magdalena Czemiel, Sylwia Samaryn, Iwona Pogorzelska, Emilia Osipiuk, Marzena Wilczewska, Paulina Matela, Diana Filipczuk, Agata Zalewska, Joanna Presnerowicz, Ola Acewicz, Marta Ruducha, Patrycja Radel, Gabriel Herbuś, Elżbieta Herbuś.

Koordynatorem ze strony Szkoły była pani mgr Teresa Łuckiewicz

Wszystkim ofiarodawcom, nauczycielom i młodzieży serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

 

POWRÓT

 
04 - 05.10.2008
 

Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ otrzymało zaproszenie od Burmistrza miasta Lida na Białorusi na uroczystości 685-lecia miasta.

Uczestniczyliśmy w  spotkaniach z mieszkańcami, zwiedziliśmy nowo otwarte miejskie muzeum, wystawy na Zamku Lidzkim, obejrzeliśmy turniej rycerski oraz przegląd zespołów artystycznych z Lidy reprezentujących wszystkie narodowości tam zamieszkałe.  

 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
Znakomicie prezentowały się polskie zespoły działające przy Domu Polskim oraz przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, a  ich występy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem.
 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
18.10.2008
 

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Członków.

Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania za ostatnie dwa lata od poprzedniego Walnego Zebrania w lutym 2007r.

Odbyły się też wybory władz stowarzyszenia na następną 4-letnią kadencję.

Prezesem RUBIEŻY został ponownie Józef Kulikowski, a zarząd tworzą:

            -   prof. dr hab. n. prawnych Zygfryd Rymaszewski – wiceprezes

            -   Lech Marek – wiceprezes

            -   Bronisława Tomaszewska – sekretarz

            -   Honorata Bernadska –Grela – członek zarządu.

 

                      Wybrano również nową Komisję Rewizyjną

Przewodniczącą Komisji została Jolanta Czech, a członkami

                                                            -    Krystyna Grzegorczyk

                                                            -    Romana Ewa Fiedorczuk

 

POWRÓT

 
5 - 7.12.2008
 

W dniach 5-7 grudnia 2008r.  nasi wolontariusze i członkowie uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności prowadzonej przez Bank Żywności. 

Jak zawsze pomogli nam uczniowie i harcerze, którzy przez 3 dni aktywnie i skutecznie namawiali białostoczan do kupienia coś nie dla siebie.

Z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku jako wolontariusze pracowali:

 • Ania Olechwierowicz

 • Ania Chomicka

 • Andżelika Charyto

 • Ewa Wołynko

 • Natalia Kowalska

 • Ewa Szewko

 • Kacper Girucki

 • Magda Piotrowska

 • Karol Jabłonowski

 • Kamil Kraiński

 • Monika Orzechowska

 • Piotr Piłasiewicz

 • Magda Ambrożej

 • Monika Jakiel

 • Katarzyna Goljaszewska

 • Edyta Wasińska

 • Iza Pankiewicz

 • Robert Nackowicz

 • Radek Nackowicz

 • Monika Szycko

 • Karol Stocki

 • Kamil Łempicki

 • Wioletta Ochman

 • Paula Zakrzewska

 • Paula Rećko

 • Paweł Roj

 • Katarzyna Cisz

 • Katarzyna Sawicka

 • Joanna Jarząbek

 • Izabela Juszczyk

 • Magda Szermuszyn

Organizacją pracy uczniów kierowała pani mgr Monika Jabłońska.

 

75 drużyna harcerska  „ANAKONDA” ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej razem ze swoim drużynowym Tomkiem Kulikowskim  pracowała w dniach 6 i 7 grudnia 2008r. w składzie:

 • Rafał Żukowski

 • Daniel Jaszczuk

 • Michał Jaszczuk

 • Szymon Szpakowski

 • Alan Borowski

 • Filip Urban

 • Szymon Urban

 • Kamil Pawluczuk

 • Rafał Borowski

 • Piotr Gołaszewski

 • Kuba Dołhinko

 • Michał Mocarski

 • Bartek Prokop

Głównym koordynatorem i organizatorem pracy harcerzy był  przyboczny Szymon Urban.

        Dzięki uczniom, harcerzom i naszym wypróbowanym członkom stowarzyszenia, którzy zapewnili odbiór i transport żywności, w ciągu 3 dni zebraliśmy 810,50 kg  i będziemy mogli przygotować wiele świątecznych paczek zarówno dzieciom ze współpracujących z nami szkół w Białymstoku, a przede wszystkim naszym Rodakom zza wschodniej granicy.

Wszystkim uczestnikom zbiórki żywności serdecznie dziękujemy.

 
 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
12 – 22.12.2008
 

W dnach od 12 do 22 grudnia 2008r. przekazywaliśmy paczki świąteczne z zebraną żywnością.

Pomoc otrzymali uczniowie i ich rodziny z kilku szkół w Białymstoku oraz polskie rodziny z Grodna i okolic na Białorusi.

Kryterium pomocy zawsze było takie samo – trudna sytuacja materialna, pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym.

Dziękujemy wszystkim życzliwym mieszkańcom Białegostoku, którzy wkładając do koszyków wolontariuszy w dniach zbiórki od 5 do 7 grudnia 2008r. zakupione konserwy, dżem, cukier, czekolady i inne artykuły spożywcze pomogli przygotować Święta Bożego Narodzenia innym, bardziej potrzebującym.

 

POWRÓT

 
29.12.2008
 

W dniu dzisiejszym dotarł do Białegostoku transport z łóżkami i szafkami szpitalnymi z Niemiec z fundacji kościoła ewangelickiego z Kirchbergu.

Jak zawsze pomoc tę zorganizował nasz przyjaciel Günter Kirschbaum, a łóżka od razu zostały przekazane do Hospicjum w Białymstoku i do Hospicjum w Augustowie.

 

 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT