AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2007

2.01.2007r.


Na Białoruś przekazaliśmy kilka transportów z odzieżą, obuwiem, żywnością, słodyczami. Otrzymają je najbiedniejsze rodziny polskiego pochodzenia, osoby samotne i niepełnosprawne.

 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

24.02.2007r.

W dniu 24.02.2007r. odbyło się Walne Zebranie członków, na którym:

1) dokonano zmian w statucie:

  • uzupełniając w § 2 o następujący punkt "udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podlaskiego",

  • wprowadzono możliwość uzupełnienia do 3 osób składu Komisji Rewizyjnej w wypadku rezygnacji z pracy członka tej Komisji lub innych przyczyn w czasie między Walnymi Zebraniami,

  • wprowadzono możliwość zatrudnienia specjalisty w wypadkach, gdy staje się to niezbędne w celu realizacji zadań statutowych (np. informatyk, obsługa finansowa, prawna).

2) uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej o panią Krystynę Grzegorczyk,
3) zatwierdzono sprawozdanie z działalności za 2005r i 2006r.
4) przyjęto program pracy na 2007r.

POWRÓT

02 - 05.04.2007r.

W tych dniach Stowarzyszenie wysłało transporty z żywnością do Brześcia i do Iwie.
Do Brześcia przekazaliśmy również 50 krzewów żywotników do posadzenia na dawnym polskim cmentarzu garnizonowym Twierdzy Brzeskiej. W Brześciu i w Rejonie Brzeskim żywność na Święta Wielkanocne otrzymają za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Brześciu najbiedniejsze polskie rodziny. Do Iwie żywność przekazana została do Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła. Świąteczne paczki najbiedniejszym polskim rodzinom przekazał ksiądz proboszcz Jan Gawecki.

POWRÓT

24.04.2007r.

1. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy bardzo miły list od księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy. Nawiązana współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Trójcy Świętej w Pskowie będzie przez nasze Stowarzyszenie nadal kontynuowana.

2. W dniu dzisiejszym przekazaliśmy na Białoruś prawie 4000 nowych podręczników do nauki języka polskiego w klasach I - V. Książki trafią do małych szkół społecznych, w których dodatkowo prowadzona jest nauka języka polskiego dla najmłodszych Rodaków z polskich rodzin.

 
kliknij aby powiekszyc kliknij aby powiekszyc

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

31.05.2007r.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali nam 1% swego podatku za 2006r. lub dokonali darowiznę na rzecz naszej organizacji.
Jest nam bardzo miło, że mamy tylu przyjaciół i osób o gorących sercach w całej Polsce, dla których nie jest obojętny los naszych Rodaków z Białorusi, Litwy, Ukrainy.
Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc najbardziej potrzebującym polskim rodzinom z Kresów.

POWRÓT

01.06.2007r.

Pragniemy poinformować wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków, że w porozumieniu z Konsulatem Generalnym RP w Brześciu planujemy upamiętnić zbiorowe miejsca pochówku żołnierzy polskich poległych:
1. w wojnie polsko bolszewickiej w latach 1918-20 i pochowanych w miasteczku Czernawczica w rejonie brzeskim
2. w czasie II wojny światowej w 1943 r. żołnierzy Armii Krajowej w Żabince również w rejonie brzeskim.
Pomniki będą typowo żołnierskie i proste zgodnie z przedstawianymi projektami.
Pomnik 1 - rysunek Czernawczica
Pomnik 2 - rysunek Żabinka
Marzeniem naszym jest, aby udało się nam zrealizować to zadanie do 11 listopada b.r.
Kosztorys wykonania oby pomników wraz z otoczeniem ( ogrodzenie, utwardzona powierzchnia wokół grobów ) opiewa na kwotę 20 tys. zł.
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu budowy pomników. Prosimy wszystkich, dla których ważna jest pamięć o żołnierzach walczących za naszą wolność w XX wieku, a których groby pozostały za granicami kraju o wpłaty na nasze konto:42 1060 0076 0000 4011 5001 8462 z dopiskiem "pomniki".

 

Z góry dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.
Na bieżąco będziemy też informować o realizacji zadania, a następnie o uroczystym poświęceniu pomników.

 
POMNIK

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

26.06.2007r.


W dniu dzisiejszym dostaliśmy bardzo miły list od Pani Marii Siwko Dyrektora Domu Polskiego w Kijowie. Serdecznie dziękujemy za pamięć i zapewniamy o utrzymaniu dalszej współpracy z Polakami z Ukrainy.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

01.08.2007r.

Zawiadamiamy, że od sierpnia 2007r. Stowarzyszenie Pomocy Rubież zmieniło swoją siedzibę. Aktualny adres: Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ
15-002 Białystok
ul. Sienkiewicza 57
fax. (085) 6750215
Telefony pozostały bez zmian.

POWRÓT

03.08.2007r.

W dniu dzisiejszym Gazeta Wyborcza w Białymstoku zawiadomiła o kolejnej naszej akcji charytatywnej.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

03 - 05.08.2007r.

W dniach 03 - 05.08.200r. delegacja członków i sympatyków Rubieży przebywała na Białorusi i uczestniczyła w szeregu spotkaniach z Polakami w Mińsku, Iwii, Nowogódku, Lidzie, w czasie których nawiązano współpracę, a także przekazano upominki i dary.

Wyjazd jak zawsze był finansowany przez jego uczestników (noclegi, wyżywienie, transport).

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

           W dniu 03.08.2007r. w drodze do Mińska delegacja zajechała do wsi Domicze niedaleko Słucka. Dzięki uprzejmości i staraniom miejscowych władz gminnych udało się odnaleźć rodzinę naszego wiceprezesa profesora Zygfryda Rymaszewskiego. Było to spotkanie braci stryjecznych, którzy nigdy nie spotkali się i nawet nie wiedzieli, że żyją i dlatego wszyscy obecni przeżyli niezapomniane chwile pełne wzruszeń i łez.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

           Następnie w tym samym dniu w Mińsku były dwa znaczące spotkania. Pierwsze w Ambasadzie RP z Panem Aleksandrem Wasilewskim - charge daffaires, któremu przekazaliśmy album o naszej pięknej Puszczy Białowieskiej, a także rozmawialiśmy o problemach Polaków zamieszkałych na Białorusi i możliwościach oraz charakterze pomocy, którą może oferować Rubież. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że najlepszą drogą pomocy będzie docieranie do społeczności polskich poprzez parafie katolickie  i włączanie się do ich akcji o charakterze charytatywnym , oświatowym i kulturalnym.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W godzinach wieczornych 03.08.2007r. przyjął delegację n/stowarzyszenia Jego Ekscelencja Antoni Dziemianko - Biskup Mińsko Mohylewski.
 
   
   

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Było to bardzo serdeczne, bezpośrednie i owocne spotkanie. Opowiedzieliśmy o naszej pracy, przekazaliśmy album o pięknej ziemi podlaskiej. Jego Ekscelencja zaproponował nam konkretne formy pomocy na jakąś czekają Polacy oraz wskazał miejscowości i parafie, które potrzebują takiej pomocy.

Na zakończenie Jego Ekscelencja oprowadził delegację  po katedrze katolickiej p.w.NMP (dawny kościół jezuicki), przedstawił starania kościoła katolickiego o odzyskanie dawnych kościołów i klasztorów. Życzył wielu sukcesów w naszej pracy.

 

          W dniu 04.08.2007r. odbyło się spotkanie z ks. Andrzejem Sańko - proboszczem Parafii Katolickiej św. Szymona i Heleny w Mińsku. Mogliśmy poznać historię kościoła i zapoznać się z bardzo szeroką działalnością charytatywną prowadzoną w tej parafii. Praktycznie na gorąco uzgodniono z księdzem proboszczem jak duża przesyłka zostanie przygotowana przez Rubież w ciągu jednego miesiąca (odzież, obuwie, pościel itp.)

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Następnie uczestnicy wyjazdu zwiedzili stolice Białorusi , zrobili też kilka pamiątkowych zdjęć.
 
Nowe centrum naukowo rozrywkowe
 

 

Pałac Sportu

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Na zakończenie pobytu w Mińsku spotkaliśmy się z grupą polskich rodzin próbujących rozpocząć działalność oświatową i kulturalną na terenie stolicy Białorusi w ich siedzibie, czyli Domu Polskim. Mieszczą się w nim: sale do nauki języka polskiego, mała sala konferencyjna oraz bardzo skromne biuro. Część pomieszczeń, tak jak we wszystkich domach polskich, jest wynajmowana, a środki finansowe z wynajmu pozwalają na skromne utrzymanie siedziby.

Obiecaliśmy wspierać ich inicjatywy i przede wszystkim uzupełnić skromne zasoby podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W godzinach popołudniowych 04.08.2007r. w Iwii w Parafii Katolickiej pw. Św.Piotra i Pawła można było dowiedzieć się jak wspaniale działa na tym terenie ks. Jan Gawecki i miejscowy Caritas. Przywiezione przez delegację dary: odzież, obuwie, pampersy, płyty, książki itp. zostały przyjęte z wielką radością, gdyż dobrze zorganizowana przez Caritas i parafię w Iwii pomoc typu hospicjum domowe potrzebuje takiego wsparcia.

 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Nocleg był zaplanowany w Nowogródku w Domu Pielgrzyma, prowadzonym przez Siostry Nazaretanki, które działają na tym terenie od 1929 roku.

Na rzecz klasztoru zostały przekazane znicze, a także środki czystości.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W dniu 05.08.2007r. członkowie delegacji uczestniczyli we mszy świętej w nowogródzkiej farze, a następnie ksiądz Jan Bołtrukiewicz opowiedział historię kościoła, którego powstanie datowane jest na XIV - XV wiek (kościół drewniany). Jako ciekawostkę można przypomnieć, że to właśnie w tym kościele w 1422r. król Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską, a prawie 400 lat później (w dniu 12.02.1799r.) przyjął chrzest Adam Mickiewicz. Dzisiaj stan fary daleki jest od ideału, a najbardziej niezbędny jest remont elewacji.

Tą drogą ks. Jan Bołtrukiewicz apeluje o pomoc i zainteresowanie nowogródzką farą, a do tego apelu przyłączają się wszyscy członkowie Rubieży.

 
 
Cudowny obraz NMP z fary Nowogródek - rynek
 

Muzeum Adama Mickiewicza

Muzeum Adama Mickiewicza

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Ostatnim etapem była Lida. W Domu Polskim przywitano nas pięknymi, patriotycznymi pieśniami, a następnie zostaliśmy zaproszeni na prawie dwugodzinny koncert. Tańczyła młodzież i dzieci, śpiewali Sybiracy, seniorzy i młodzież. Mogliśmy podziwiać naprawdę wspaniałą pracę chórzystów, solistów, tancerzy i choreografów.

 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Po koncercie spotkaliśmy się z Polakami, rozmawialiśmy o problemach ich nurtujących, a szczególnie o współpracy. Przekazaliśmy upominki jak książki, płyty, albumy, filmy na DVD, przewodniki po Województwie Podlaskim oraz odzież i obuwie.

 
 
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Wrażenia ze wszystkich spotkań są bardzo dobre i pozytywne. Wszędzie spotkaliśmy Polaków, którzy w swoich społecznościach i środowiskach pragną podkreślać swoją tożsamość narodową, kulturę, tradycję, zwyczaje, a przede wszystkim starają się te wartości krzewić wśród młodego pokolenia.

Zauważyliśmy, że dużą rolę w tej pozytywistycznej pracy odgrywają księża, którzy potrafili skupić wokół kościoła wielu oddanych i aktywnych Polaków, a często całe rodziny.

POWRÓT

26.08.2007
 

W niedzielę 26.08.2007r. delegacja Rubieży przebywała w Grodnie i nad Kanałem Augustowskim na Białorusi.

W Grodnie odwiedziliśmy Seminarium Duchowne, a w Dąbrówce nad Kanałem Augustowskim mogliśmy obejrzeć i posłuchać występy zespołów polskich, białoruskich, litewskich na Festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”.

 
   
   

   
   
   

 

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

28 - 29.09.2007
 

W dniach 28-29.09.2007r. uczestniczyliśmy w organizowanej przez Bank Żywności zbiórce żywności na rzecz dzieci pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Co 3 dziecko w Polsce jest niedożywione i do tej grupy żywność będzie przekazana.

W 4 sklepach wolontariusze Rubieży zebrali prawie 700 kg żywności.

Wszystkim ofiarodawcom z całego serca serdecznie dziękujemy.

Tą drogą dziękujemy Dyrekcji oraz młodzieży z Zespołu Szkół Odzieżowych im. St.Staszica w Białymstoku  za pomoc w organizacji i aktywny udział w zbiórce.

Przekazujemy także serdeczne podziękowania harcerzom z 75 Białostockiej Drużyny Harcerskiej oraz 10 Białostockiej Drużyny Harcerskiej ZHR, którzy również przez dwa dni aktywnie i bardzo skutecznie nam pomagali.

POWRÓT

23.10.2007

 

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Pskowa w Rosji do parafii katolickiej p.w.  Św. Trójcy żywność, która pomoże w realizacji programu „Dzieci ulicy”.

Proboszcz ks. Krzysztof Koralewski otoczył opieką ponad trzydzieścioro dzieci z rodzin patologicznych i zapewnia im codziennie  pobyt w świetlicy, wyżywienie, pomoc w nauce.

POWRÓT

26.10.2007

 

Na podstawie porozumienia o współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku  w dniu dzisiejszym przekazaliśmy żywność z przeznaczeniem do bieżącego przygotowywania posiłków uczącym się tam oraz mieszkającym w internacie  dzieciom.

Przekazaliśmy także paczki z różnorodnymi, trwałymi artykułami spożywczymi najbiedniejszym rodzinom, których dzieci uczą się w Ośrodku.

Żywność pochodziła ze zbiórki prowadzonej w dniach 28-29.09.2007r.  w ramach Banku Żywności.

POWRÓT

16.11.2007

 

W dniu dzisiejszym zarząd Stowarzyszenia gościł w Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku.

Na podstawie podpisanego w dniu 18.10.2007r. porozumienia o współpracy RUBIEŻ będzie pomagać Szkole, a także wspierać ubogie rodziny dzieci uczących się w tej placówce.

Na początek przekazaliśmy trwałą żywność na potrzeby szkolnej stołówki, a w następnej kolejności najbardziej potrzebującym rodzinom paczki żywnościowe.

Cała żywność pochodziła ze zbiórki prowadzonej w ramach Banku Żywności.

POWRÓT

 

23.11.2007

 

W dniu dzisiejszym prasa poinformowała o rozpoczęciu przez nasze stowarzyszenie akcji charytatywnej przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 

04.12.2007

 

W dniach 1 i 2.12.2007r. uczestniczyliśmy w organizowanej przez Bank Żywności Świątecznej Zbiórce Żywności pod hasłem „ Święta możesz pomóc”.

W 4 sklepach wolontariusze Rubieży zebrali tonę żywności.

Wszystkim, którzy w tych dniach zakupili trwałe produkty żywnościowe i przeznaczyli je potrzebującym serdecznie dziękujemy.

Tą drogą dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku za pomoc w organizacji zbiórki, a szczególnie podziękowania należą się młodzieży, która dwa wolne dni spędziła bardzo pracowicie.

Po raz kolejny dziękujemy również harcerzom z 75 Białostockiej Drużyny Harcerskiej oraz 10 Białostockiej Drużyny Harcerskiej ZHR, którzy także przez dwa dni zbierali żywność.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
17.12.2007

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy na Ukrainę żywność i odzież.

Dzięki życzliwości  Konsula Generalnego RP w Kijowie polskie rodziny z Kijowa, Baru, Chmielnika, Kamieńca Podolskiego otrzymają paczki świąteczne.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

 
18.12.2007
Pamiętamy również o naszych Rodakach z Białorusi. W dniu dzisiejszym przekazaliśmy paczki do Grodna i Iwie.

POWRÓT

 
28.12.2007

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy w 2007r. przekazywanie paczek świątecznych polskim rodzinom z Białorusi.

Ostatnie paczki z żywnością i odzieżą trafią do Rodaków zamieszkałych w Brześciu i okolicy.

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT