AKTUALNOŚCI - KALENDARIUM - 2006

10.02.2006r.

W dniu 21 stycznia 2006r. przekazaliśmy do Konsula Generalnego RP w Kijowie prawie tonę trwałej żywności jak: cukier, ryż, makaron, mąka, kasze, olej, czekolady itp. Żywność była przeznaczona najbiedniejszym polskim rodzinom z rejonu (województwa) kijowskiego, winnickiego. W dniu 8 lutego 2006r. otrzymaliśmy pismo od Konsula Generalnego RP w Kijowie Pana Sylwestra Szostaka, w którym poinformował, że dary trafiły już do potrzebujących.
Szczegóły w piśmie Pana Konsula z dnia 25 stycznia 2006r.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

03.03.2006r.

W dniu 25 lutego 2006r. transport ciepłej oraz wiosennej odzieży, a także obuwia i książek (lektury szkolne, klasyka polskiej literatury) pojechały do Kijowa. Dary zostaną przekazane najbiedniejszym polskim rodzinom przez Konsula Generalnego RP w Kijowie w uzgodnieniu z działającymi tam polskimi organizacjami.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

15.05.2006r.

Zarząd RUBIEŻY dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wpłacili 1% swoich podatków za 2005r. na nasze konto. Chcemy zapewnić, że zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc polskim rodzinom i polskim organizacjom z Kresów Wschodnich. Dziękujemy za gorące, szlachetne serca i pamięć o Polakach mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie.

POWRÓT

16 - 21.05.2006r. UKRAINA

W dniach 16-21 maja 2006r. delegacja RUBIEŻY przebywała na Ukrainie na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Kijowie oraz Związku Polaków na Ukrainie. Okazją były Dni Kultury Polskiej w Barze. Zaproszenie na Ukrainę przyjęły również władze Białegostoku z Prezydentem na czele, przedstawiciele organizacji kresowych, dziennikarze.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Dzięki pracownikom Domu Polskiego w Kijowie mogliśmy poznać to piękne miasto, a przede wszystkim spotkać wielu Rodaków, którzy utrzymują polskość, prowadzą szkołę języka polskiego, wydają czasopisma, organizują zespoły taneczne, wokalne, teatralne. Mogliśmy także poznać pracę Polskiego Konsulatu w Kijowie na rzecz tamtejszej Polonii. Spotkanie w Konsulacie RP z organizacjami polskimi i dziennikarzami przybliżyło sprawy zamieszkałych tam Polaków, ich pracę dla utrzymania tożsamości narodowej. Do Baru przyjechała delegacja z Polski na czele z senator Jadwigą Rudnicką i posłem Januszem Dobroszem - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W drodze do Baru na Dni Kultury Polskiej mieliśmy przystanek i spotkanie w Berdyczowie w klasztorze karmelitów bosych. Mogliśmy zapoznać się z ogromem pracy już wykonanej i tej, która czeka przy odbudowie XVI - wiecznego kościoła i klasztoru. Jak zwykle kościół w czasach sowieckich był wykorzystywany jako magazyn, klub sportowy i tym samym został całkowicie zdewastowany. Dzięki uporowi tamtejszej ludności, w większości polskiego pochodzenia, budynki zostały odzyskane, czynny jest już kościół tzw. "dolny" (w podziemiach), część klasztoru również została zrekonstruowana, natomiast wnętrza kościoła "górnego" odbudowywane są praktycznie od podstaw.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

W Barze od 19 maja 2006r. trwały Dni Kultury Polskiej. Miłym akcentem tych uroczystości było to, że do ich przygotowania włączyły się władze Baru na czele z merem miasta. Praktycznie 3 dni w Barze przebiegały pod znakiem polskiej poezji, pieśni, tańca. Obchody Dni Kultury rozpoczęły się w Wierzchówce - Ladawy obok Baru, gdzie przebywał Juliusz Słowacki. W szkole usytuowanej obok jego dawnego dworu dzieci i młodzież przygotowały montaż poezji, również w języku ukraińskim. Sobota rozpoczęła się od mszy polowej oraz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na miejscowym cmentarzu, przy grobie żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. Następnie do swego urzędu zaprosił wszystkich gości mer miasta Bar i zaprezentował osiągnięcia, zamierzenia i plany rozwoju miasta. Przegląd zespołów artystycznych odbył się w Domu Kultury przy wypełnionej sali. Prezentowały się zespoły taneczne, wokalne, teatralne oraz soliści. Usłyszeliśmy i obejrzeliśmy wspaniałe kilkugodzinne widowisko przygotowane przez nauczycieli języka polskiego, muzyki, choreografów skupionych w Związku Polaków. I, jak zawsze na Kresach w każdym wystąpieniu był wielki patriotyzm i nostalgia za Ojczyzną.

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Przegląd zakończony został odśpiewaniem przez wszystkich wykonawców "Hymnu na Trzecie Tysiąclecie". Za wspaniałe pokazy podziękowaliśmy nauczycielom i wychowawcom, przekazując dyplomy i albumy z Białegostoku i Podlasia. Polskie rodziny otrzymały paczki z odzieżą, obuwiem, ubiorami sportowymi, a dzieci słodycze. W ostatnim dniu pobytu na Ukrainie delegacja RUBIEŻY odwiedziła Kamieniec Podolski - miasto twierdzę z XVII wieku. Jest to kolejne miasto na Ukrainie, gdzie znacząca liczba mieszkańców jest polskiego pochodzenia i gdzie działa polska szkoła. Jest to też siedziba Biskupa Kamienieckiego. Bliższe nawiązanie kontaktów z tamtejszą Polonią jest już w planach RUBIEŻY. Mamy nadzieję, że zdjęcia z naszych podróży i spotkań przybliżą miejsca tak mocno związane z historią Polski.

POWRÓT

10-11.06.2006r.
 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Delegacja RUBIEŻY w dniach 10-11.07.2006r. przebywała na Białorusi w Starych Wasiliszkach i w Szczuczynie celem uzgodnienia możliwości rekonstrukcji lub odbudowy domu rodzinnego Czesława Niemena. Mogliśmy obejrzeć dom i otoczenie, a także wnętrze bardzo zniszczonego budynku. Jak wyglądają dziś pozostałości gospodarstwa Państwa Wydrzyckich w Starych Wasiliszkach przedstawiamy na zdjęciach.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

 POWRÓT

Niestety, nie uzyskaliśmy pozwolenia na odbudowę i zagospodarowanie domu na ośrodek kultury polskiej. Mamy w planach dalsze starania o upamiętnienie imienia Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach, chociaż tablicą pamiątkową.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

23.08.2006r.

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy na Białoruś do szkół w małych miasteczkach i wsiach regionu grodzieńskiego, w których odbywa się nauczanie języka polskiego 3,5 tysiąca książek, podręczników i ćwiczeń do języka ojczystego. W transporcie znajdowały się również podręczniki i ćwiczenia do nauki języka angielskiego w klasach I-V lub na kursach dla początkujących. Przekazaliśmy również zabawki dla najmłodszych oraz gry dla starszych dzieci (puzzle). Wartość przekazanych darów około 36 tysięcy złotych.

 

Kliknij aby powiększyć

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

27.08.2006r.


Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ odwiedzili Grodno, Kalety oraz zwiedzili odbudowany Kanał Augustowski. Obejrzeli również występy zespołów trzech narodów na Festiwalu nad Kanałem Augustowskim, który od szeregu lat jest stałą imprezą sierpniową w tej pięknej okolicy.

kliknij aby powiekszyc

 

kliknij aby powiekszyc

 

kliknij aby powiekszyc

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

14.10.2006r.


W dniu 14.10 2006r delegacja RUBIEŻY uczestniczyła w obchodach 10 lecia działalności Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi z siedzibą w Grodnie.
Gratulujemy Polskiej Macierzy Szkolnej znakomitych osiągnięć w rozwoju oświaty i kultury polskiej na Białorusi. Jednocześnie dziękujemy za otrzymany dyplom i dotychczasową współpracę.

 

Kliknij aby powiększyć

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

24.11.2006r.


W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie zarządu z udziałem gościa z Kijowa - Pana Konsula Generalnego RP w Kijowie - Radcy Ministra Sylwestra Szostaka. Spotkanie dotyczyło omówienia dalszej współpracy, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego w Kijowie, z organizacjami polonijnymi z Kijowa, Chmielnika, Baru, Winnicy. Szczególnie dużo uwagi poświęcono różnym formom pomocy Polakom z Baru, którzy otrzymali zgodę i fundusze z Senatu RP na budowę domu polskiego.
Stowarzyszenie RUBIEŻ włączy się aktywnie w wyposażenie tego ośrodka kultury i oświaty polskiej. Chodzi przede wszystkim o utworzenie pracowni do nauki języka polskiego, wyposażenie bibliotek itp.
Spotkanie było również związane z przekazaniem darów. W przygotowanych przez RUBIEŻ paczkach znalazła się odzież, obuwie, środki czystości, środki higieny. Wartość przekazanych darów przekroczyła 25 tysięcy złotych.
Pan Konsul Sylwester Szostak obiecał, że wszystkie dary zostaną przekazane polskim rodzinom przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

Kliknij obraz żeby powiększyć

POWRÓT

2 i 3.12.2006r.


Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ włączyło się wraz z innymi organizacjami do akcji zbiórki żywności na rzecz najbiedniejszych rodzin. Wolontariusze i zaprzyjaźniona z nami młodzież z Zespołu Szkół Odzieżowych w Białymstoku przez dwa dni w kilku wytypowanych sklepach zebrała wiele artykułów trwałego użytku, słodyczy, konserw itp. Białostocznie jak zwykle bardzo serdecznie i hojnie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji świątecznej. Zebrana żywność przed Bożym Narodzeniem trafi do polskich rodzin na Białorusi, w Obwodzie Brzeskim, a także tradycyjnie do Obwodu Grodzieńskiego.

POWRÓT